<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Eén van de teams die deelnamen aan de SamenLoop van 2018
Eén van de teams die deelnamen aan de SamenLoop van 2018 (Foto: )

SamenLoop voor Hoop 2020 onzeker

DELFT - De tweede editie van de SamenLoop voor Hoop Delft, gepland voor juni 2020, staat op losse schroeven. De bijeenkomst voor werving in de Aula van de TU Delft leverde helaas te weinig vrijwilligers op.

Eind oktober wordt besloten of de SamenLoop 2020 door kan gaan. Tot die tijd kan men zich aanmelden als vrijwilliger voor de SamenLoop voor Hoop Delft 2020.

Uitleg
SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs sponsorloop in estafettevorm. Men loopt in zelf samengestelde teams. Binnen een team wordt een wandelschema opgesteld, zodat men elkaar kan afwisselen. Er kan ook worden deelgenomen met een rolstoel of scootmobiel. Het gaat niet om een sportieve prestatie. We staan met elkaar op tegen kanker en praten over deze ziekte. Om hen die ons ontvallen zijn te gedenken. Om het leven te vieren en via sponsoring geld binnen te halen voor het KWF. In Delft wordt een parcours gelopen van ruim 500 meter op de campus van de TU Delft. Langs het parcours staan vele kraampjes die allerhande artikelen verkopen. De opbrengst is voor het KWF. Voor de inwendige mens is er een grote variëteit aan eten en drinken. Op het centrale podium treden diverse artiesten belangeloos op en daar vinden de drie ceremonies plaats. Voor (ex-)kankerpatiënten is er een speciale tent voor Eregasten, de survivors. Tijdens de SamenLoop worden deze survivors door Inloophuis Debora heerlijk verwend. Het motto van de SamenLoop is: 'Beleven, meeleven, doorleven'. De openheid, saamhorigheid en eensgezindheid maken van een SamenLoop een evenement dat niemand onberoerd laat. Bekijk de site: www.samenloopvoorhoop.nl.

Opbrengst
In 2018 bracht de SamenLoop ruim 100.000 euro op. Dit geld wordt door het KWF ingezet voor onderzoek naar de ziekte kanker. Voor het ontwikkelen van therapieën om de ziekte te kunnen genezen, of dat de ziekte kan worden gezien als een chronische aandoening, waarmee goed valt te leven. Inloophuis Debora ontving 10% van dit bedrag voor de exploitatie. Voor psychosociale hulp aan (ex-)kankerpatiënten en hun naasten: een gratis kopje koffie/thee, een luisterend oor, lotgenotencontact en informatiebijeenkomsten. Voor (ex-)kankerpatiënten zijn er vele activiteiten, tegen een kleine vergoeding, om even te vergeten dat zij ziek zijn, zoals: verwenactiviteiten (voetmassage, reiki), bewegingsactiviteiten (yoga, tai chi), creatieve activiteiten (bloemschikken, schilderen), Villa Debora (activiteiten voor kinderen die in aanraking zijn gekomen met kanker).
Zie: www.inloophuisdebora.nl.

Vrijwilligers
De stuurgroep telt 8 functies: penningmeester, voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, logistiek, communicatie, eregasten en algemeen. Een aantal functies is vervuld. Meld je vooral ook aan wanneer je geen leidende functie wilt, want er is veel werk te verzetten. Voor en tijdens de SamenLoop zijn veel vrijwilligers nodig. Voor het inrichten van de campus: kramen neerzetten, afvalbakken, opbouwen catering, versieren, uitrollen elektriciteitskabels en opruimen na afloop. Het is dus zaak dat de stuurgroep en de commissies bemand zijn. Meld je aan bij de voorzitter van de stuurgroep 2018, Chantal de Groot, om de SamenLoop voor Hoop Delft 2020 zeker te stellen: chantal@kwfkankerbestrijdingdelft.nl.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>