<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Scholieren uit Delft komen alles te weten over afvalscheiding
Scholieren uit Delft komen alles te weten over afvalscheiding (Foto: )

Jongeren leren alles over afvalscheiding

DELFT - Kunstsuper Delft doet ook aan maatschappelijke projecten, zoals het Living Lab 'Afvalstad'. Een project wat loopt tot 2020, een samenwerkingsverband met Christelijk Lyceum Delft (CLD) en ROC Mondriaan.

Door Ruud Stift

Projectcoördinator/kunstenaar Caroline van Kooij: "Omdat er onduidelijkheid bestaat over wat allemaal onder PMD-afval valt, besloten we de gemeente Delft hier een handje bij te helpen. Met de blik naar buiten, een samenwerking met scholen. In de 1e fase van het project Áfvalstad' hebben leerlingen uit 4 VWO van het CLD middels een enquête onder bewoners, medewerkers van Avalex en medewerkers van de Gemeente onderzocht wat zij wisten te vertellen over PMD (Plastic, Metaal, Drinkpakken)-afval: Wat dachten ze ervan te weten en wat bleken ze echt te weten? Dit gedeelte werd afgesloten met het maken van posters en het ontwerpen van een zogenaamde 'beslisboom': een soort ja/nee organigram waaruit gedistilleerd kan worden welk afval tot welke categorie behoort."

Kijkdoos
In fase twee krijgen de leerlingen een inspiratieles: Wat kun je met dit rare afvalmateriaal allemaal doen? Per groepje van vier leerlingen wordt en kijkdoos gemaakt. Dus de hele klas, bestaande uit 24 leerlingen, maakt in totaal zes kijkdozen. De mogelijkheden zijn legio. Maken ze een oude of nieuwe stad, een straat, een plein of en gracht? Ter inspiratie maken de leerlingen eerst foto's en tekeningen. Hieruit wordt de beste optie gekozen. Als kunstenaar recycle ik graag materialen om tot een 'nieuw' landschap te komen. Zoals plastic. Wat doet dit materiaal als je het strijkt?"

Living Lab
"Op zaterdag 21 september, vanaf 14.00 uur, kunnen geïnteresseerden een bezoekje brengen aan het Living Lab op het Sint Agathaplein. Iedereen mag zijn PMD-afval meenemen en aan de hand van de beslisboom ontdekt men dan welk materiaal echt in de PMD-afvalbak mag. Met de materialen die overblijven wordt ook iets gedaan. Er wordt of een bankje of een krukje van gemaakt, deze worden tentoongesteld op het plein. In het Prinsenkwartier ontwikkelen we met Kunstsuper Delft een Kunstinstallatie, ontworpen door de scholieren van het Christelijk Lyceum Delft en ROC Mondriaan: een grote kijkdoos waarbinnen een stad te zien is van afvalplastic dat niet recyclebaar is. Hiermee wordt het debat over afval aangeslingerd. Om 15.00 uur zal Maarten Bakker, onderzoeker van de TU Delft, de thematiek toelichten, uitdiepen en het gesprek aangaan: Wat zijn de voor- en nadelen van PMD-afval?

Afval: wat is het eigenlijk? Kan je afval als grondstof zien? Hoe moet je de scheiding dan organiseren? Waarom is het zo intransparant, weinig helder, wat er met afval gebeurt? 'Hoe schoner de stad, hoe minder vandalisme'. Welke experimenten zijn mogelijk? Neem bijvoorbeeld het netje van mandarijnen. Hier hangt een label aan, bevestigd met een ijzeren clipje. Moet het label bij het restafval? Niet bij plastic afval? Is het geen PMD? Milieu Centraal is hier duidelijk over: Geen PMD-afval. Om het echt goed te kunnen categoriseren, moet je weten met welke materialen we te maken hebben. 'Afvalstad' wordt door middelbaar onderwijs en MBO gerealiseerd in samenwerking met Delftse kunstenaars en ondersteund door lezingen en debatten georganiseerd door TOPdelft."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>