<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Door het afsluiten van de Sebastiaansbrug en het gebrek aan alternatieven verandert de Gasthuislaan in een doorgaande weg. (Foto: PR)
Door het afsluiten van de Sebastiaansbrug en het gebrek aan alternatieven verandert de Gasthuislaan in een doorgaande weg. (Foto: PR) (Foto: )

Bewoners Gasthuislaan verliezen vertrouwen in gemeente

DELFT – Sinds op 14 februari verkeer over de Sebastiaansbrug niet meer mogelijk is, ervaren bewoners van de Gasthuislaan ernstige verkeersoverlast. Dat is al frustrerend genoeg, maar daar komt nog eens bij dat een aantal bewoners zich ook totaal niet serieus genomen voelt door de Gemeente Delft. "Ik verwacht geen oplossingen meer van de gemeente."

Door Esdor van Elten

"Het begon al op dag één, aldus Sonja Sint, één van de bewoners die de verkeersproblemen bij de gemeente heeft aangekaart. "Eigenlijk is onze straat een doorlopende weg geworden. We zien hier van alles: extra vrachtverkeer, toeristen die de weg kwijt zijn, doorgaand verkeer dat eigenlijk via de snelweg zou moeten... Het verkeer nam niet alleen enorm toe, maar we merkten ook veel frustratie en agressiviteit van de automobilisten die via onze straat rijden. De eerste dagen nadat de brug afgesloten was stonden er verkeersregelaars. Eén van hen vertelde me dat hij al vanaf zeven uur 's ochtends werd uitgescholden." De bewoners trokken meteen aan de bel en de gemeente ondernam actie. Er werden paaltjes geplaatst, er kwamen 15 km per uur borden, en zelfs een camera. In eerste instantie werd er ook een 'smiley' geplaatst. Maar die werd na enkele weken alweer weggehaald. Toen de bewonersgroep bleef aandringen werd een verkeersonderzoek ingesteld. De resultaten daarvan werden op 27 mei met de bewoners gedeeld. "Uit het onderzoek concludeerde de gemeente dat de overlast wel mee viel." Maar dat onderzoek is onvoldoende, betoogt Sint. "In totaal is er maar acht en een half uur geschouwd op de Gasthuislaan en anderhalf uur bij de Oostpoortschool. We zagen dat er onder meer werd geschouwd op paaszaterdag, met prachtig weer, en tussen 12.00 uur en 15.00 uur, wanneer mensen in de winkels zijn of op het terras, maar niet in de auto." Het onderzoek schiet ook op andere terreinen flink te kort, vinden de bewoners: "Zo wordt er niets gedaan met het feit dat de bebording voor verwarring zorgt. In de tellingen kwam verder naar voren dat er 3 tot 5 te zware vrachtwagens de Gasthuislaan over komen. Ondanks de gesloten verklaring voor vrachtwagens boven 3.5 ton. Ik weet in ieder geval van 7 zware, en van de 31 middelzware vrachtauto's. Vandaag nog hebben we een 9.5 ton vrachtwagen over de gracht gehad. De chauffeur was de weg kwijt en vond dit zelf ook onvoorstelbaar. Maar volgens de verkeersdeskundige veroorzaakte dat allemaal geen verkeersonveilige situaties. Wat wel naar voren kwam was dat er veel spookfietsers zijn, en dat de 'obstakels', lees bloembakken en dergelijke, wel voor verkeersonveilige situaties zorgden. Daar ging voor ons het licht uit: wij hadden ergens wel verwacht dat dit bureau, betaald voor de gemeente, met de conclusie zou komen dat het wel zou meevallen, maar dit gezeur over spookfietsers en bloembakken die verkeersonveiligheid zou veroorzaken hadden we ons niet kunnen voorstellen."

Bagatelliseren
En eigenlijk is de houding van de gemeente voor een aantal bewoners, een nog groter pijnpunt dan de verkeersproblemen zelf. Naar aanleiding van de bijeenkomst op 21 mei stuurde één van de bewoners (naam bij de redactie bekend) een brief op poten naar de gemeente, waarin hij aangaf uit het overleg te stappen: "Ik heb meer dan 20 jaren als jurist, bezwaren en klachten van inwoners van gemeenten behandeld en nog nooit meegemaakt dat een gemeentebestuur de belangen van een groep inwoners negeerde op een wijze zoals de gemeente Delft dit doet in de onderhavige aangelegenheid. Dit leidt bij mij tot de onvermijdelijke conclusie dat de gemeente Delft, aan wie ik maandelijks een groot bedrag aan gemeentelijke lasten overmaak, de belangen van de bewoners van de Gasthuislaan totaal niet serieus neemt", gaat de bewoner verder. "De gemeente vraagt veel van ons maar wanneer wij iets vragen geeft men 'niet thuis'. Ik heb geen goed woord over voor de verantwoordelijke wethouder. De lafheid waarmee zij zich achter haar (extern ingehuurde) ambtenaren verschuilt is stuitend. Ik verwacht geen oplossing meer van de gemeente." Wethouder Martina Huijsmans reageerde via de afdeling communicatie op de brief: "Er is niet voor niets een overleg georganiseerd over de verkeerssituatie tijdens de verbouwing van de Sebastiaansbrug. In overleg met de bewoners streeft de gemeente naar minimalisering van de overlast. Daarvoor zijn verschillende maatregelen getroffen. Een deskundig verkeersbureau is hierbij betrokken. Ik vind het jammer dat de bewoner ervoor kiest om uit het overleg te stappen. We kijken nu naar wat het effect is van onze maatregelen tijdens de afsluiting van de Sebastiaansbrug en daarna willen we de verkeerssituatie in de binnenstad op de langere termijn met bewoners en ondernemers bespreken. Daarbij is ieders inbreng van belang."

Handhaving en smiley
Voorlopig is de bewonersgroep niet van plan zich bij de zaken neer te leggen. Zo is er al een oproep gedaan aan de medebewoners om reacties te sturen naar de gemeenteraad en het college, los van de reactie van de bewonersgroep zelf. "Sowieso is het wellicht goed om ook met andere bewoners van bijvoorbeeld de Oranjeplantage en het Oosteinde, waar ook overlast is, een werkgroep te vormen. We willen dat er geen transitverkeer meer over onze straten gaat en het autoluw wordt, wellicht met behulp van camera's en kentekenherkenning, net als elders in de binnenstad. We willen op korte termijn ook de smiley terug en we willen dat er gehandhaafd wordt op het verbod voor zwaar verkeer. Met het oog op de toekomst is het goed om ook te kijken wat er gebeurt als de brug straks weer open is. Wellicht zijn automobilisten dan al zo gewend aan deze route dat ze, bij een openstaande brug maar even hier doorheen schieten. Dat willen we niet."


 

Esdor van Elten

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>