<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Foto:

Gemeenteraad wil bewoners eerder op de hoogte brengen

DELFT - De 'nieuwe' gemeenteraad van Delft, 39 personen uit 10 politieke partijen, wil eerder in gesprek met de bewoners van Delft.

Door Ruud Stift

Om dit te bewerkstelligen is er een werkgroep opgericht van tien personen, een persoon van elke partij uit de gemeenteraad. Voorzitter van de werkgroep is Frank van Vliet, de fractievoorzitter van GroenLinks Delft. "De raad heeft met elkaar een doel uitgesproken. We willen meer én eerder naar buiten. Een intensivering van de dialoog met de burger. Dit willen we inbedden in de manier van werken. Hoe gaan we het doen? Wat vraagt dat aan inzet van onze kant? Meteen na het zomerreces zijn we met deze plannen in de weer gegaan. Daartoe hebben we een aantal insprekers uitgenodigd voor een workshop. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we eerder met elkaar in gesprek gaan?" Sylvia Grobben die namens Onafhankelijk Delft zitting neemt in de werkgroep wil af van de formele setting, waar insprekers tijdens commissievergaderingen mee worden opgezadeld. "Niet iedereen beheerst dat goed, spreken in het openbaar. Dit initiatief is mede gestart om de kloof naar de burger te helpen verkleinen."

Metafoor
Frank gebruikt een passende metafoor om de goede bedoelingen die de werkgroep heeft nader te duiden. "Bewoners moeten de gemeenteraad zien als een bijenkorf, waar ze in en uit kunnen vliegen. Het gonst er van de bedrijvigheid en de mooie gesprekken. Om dit van de grond te krijgen hebben we eerst een enquête uitgedaan naar een aantal insprekers en hen daarna gevraagd of ze met ons in gesprek wilden gaan in het stadhuis. Deze bijeenkomst, de hele werkgroep was aanwezig en een stuk of dertig insprekers, vond in het najaar van 2018 plaats." Sylvia: "In een kringgesprek vroegen we de aanwezigen hoe het inspreken ze was bevallen. Wat was voor verbetering vatbaar? Daarna kon elke inspreker 1 op 1 met een raadslid in gesprek gaan. De werkgroep willen we gebruiken als instrument. Het moet iets 'losser', mensen moeten zich gehoord voelen."

Werktweedaagse
Frank: "Iedereen binnen de werkgroep zet zich voor 101% in. We kijken ook bij andere gemeenten hoe zij zich op dit vlak bewegen. Onze plannen hebben we ook ter toetsing voorgelegd aan het college. We zijn in februari ook met de hele raad voor een werktweedaagse naar de Veluwe getrokken. Daar bleek dat we raadsbreed gesteund werden in onze plannen. We willen dus meer tijd investeren in de beeldvorming. Dat betekent dat we de tijd voor oordeels- en besluitvorming moeten inkorten."

Wijkschouw
Eén van de ideeën die binnen de werkgroep ontstond, is de Wijkschouw. Sylvia: "Dit ga ik samen met Bram Stoop van Stadsbelangen in kaart brengen. Het idee is om steeds in een andere wijk ons licht op te steken, zodat we veel beter een gevoel krijgen bij wat er speelt. De insteek hierbij is dat we er willen zijn en zaken willen aanpakken voordat er eventueel problemen ontstaan."
Frank: "We kijken ook of er anders vergaderd kan worden. Hoe pak je het debat en de daaropvolgende besluitvorming aan? Met insprekers willen we op een meer ontspannen manier in gesprek, buiten de 'stijve' setting van de raadszaal. Drempels wegnemen, zodat ze zich makkelijker uit durven spreken. Als ambtelijk jargon zoveel mogelijk vermeden wordt, worden de stukken makkelijker leesbaar voor zowel raadsleden als het publiek. Sommige dingen zijn al geïmplementeerd, zoals het sneller afhandelen van ingediende moties. Waar voorheen alle partijen die de motie indienden werden gehoord, wordt nu alleen de 1e opsteller van de motie ondervraagd. Hiermee wordt de bespreektijd significant verkort en kan er sneller tot stemming over worden gegaan."

Dialoog
Beiden: "De discussie-avonden die TOPdelft organiseert zijn een mooi voorbeeld van hoe de raad aan haar beeldvorming komt. Hier vind je veel verschillende stemmen bij elkaar. Graag een goed gesprek met insprekers vooraf. Mensen willen gehoord worden. De winst uit dialoog zorgt voor meer kwaliteit bij de besluitvorming."

 

 

 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>