<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Chris Oomen, de 'Bekendste Delftenaar 2018', is iemand die voor zijn mening uit durft te komen
Chris Oomen, de 'Bekendste Delftenaar 2018', is iemand die voor zijn mening uit durft te komen (Foto: )

Chris Oomen is 'Bekendste Delftenaar 2018'

'Ik vaar mijn eigen koers en laat het rechtvaardigheidsgevoel spreken'

DELFT - And the winner is....(tromgeroffel): Chris Oomen! Hij neemt het stokje van 'Bekendste Delftenaar' over van burgemeester Marja van Bijsterveldt.

Door Ruud Stift

Je kunt van alles van Chris Oomen, directeur van toonaangevend zorgverzekeraar DSW, vinden, maar hij is in geen enkel opzicht een grijze muis. Het is iemand met een sterke eigen mening, iemand die de bestuurders in 'Het Haagse' vaak doet bibberen met zijn acties en uitspraken. Zo deed hij in november 2018 nog van zich spreken door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, een origineel cadeautje te overhandigen. De verbouwereerde Hugo wist niet hoe hij moest kijken toen hij van Chris de 'Useless Box' in handen gedrukt kreeg. Met als commentaar: "Hij doet niks nuttigs, maar het ding symboliseert perfect wat vaak met goede ideeën gebeurt. Die worden meteen om zeep geholpen. De boodschap voor de zorg en de politiek: 'Bedenk vooral waarom dingen wél kunnen'. Omdenken!" Dat is Chris ten voeten uit. iemand die opkomt voor de belangen van mensen die zorg behoeven.

Marktwerking
Op de eigen site is Chris vanaf november 2016 aan het bloggen. Over van alles en nog wat, maar natuurlijk voornamelijk over alles wat de zorg raakt. Over de marktwerking binnen de zorg bijvoorbeeld: " Ik noem de marktwerking liever competitie. Je kiest een zorgverzekeraar, waardoor er competitie is tussen zorgverzekeraars onderling en door vrije artsenkeuze ontstaat competitie tussen zorgverleners. Competitie brengt ons verder. Competitie is de drijvende kracht achter innovatie, kwaliteitsverbetering, efficiencyverbetering, lagere (zorg-)kosten en een op de klant gericht zorgsysteem. Competitie betekent niet de grootste willen zijn, competitie is de beste willen zijn." En vooral dat laatste is één van zijn stokpaardjes. Als mensen hem complimenteren met de groei van zijn onderneming, wuift hij dit weg door te zeggen dat hij dat ziet als 'een signaal dat hij met DSW op de goede weg is'.

Moreel kompas
Hij benadrukt dit door te zeggen dat DSW op een moreel kompas vaart: "Daarbij maken wij onze eigen keuzes en is het vaak noodzakelijk om tegen de gevestigde orde in te gaan. Dat is niet erg, want tot de gevestigde orde te behoren is onze doelstelling niet. Onze verzekerden betalen de premie. Aan hen en aan degenen die de zorg verlenen zijn wij verantwoording schuldig. We doen wat we behoren te doen, dat is wat je mag verwachten. Als dat onderscheidend is, is dat veelzeggend. We richten ons op wat in onze ogen het juiste is en laten ons rechtvaardigheidsgevoel spreken. Onze blik moet op het belang van de verzekerde gericht zijn."

Rebel
DSW wordt als rebel gezien binnen de zorgverzekeraars. Het is een geuzennaam waar Chris trots op is. "Wij voeren de basisverzekering uit zoals die bedoeld is. Ons doel is ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, tegen gelijke voorwaarden van goede zorg verzekerd kan zijn.Solidariteit is niet meer vanzelfsprekend en lijkt meer en meer een verlaten begrip te zijn geworden. Dat is ernstig, want zonder die solidariteit waarbij we de kosten samen eerlijk delen, kan ons zorgstelsel niet bestaan. Een feit is nu eenmaal dat de gezonde voor de zieke betaalt. Je weet maar nooit wanneer je zelf ziek wordt en het is belangrijk erop te kunnen vertrouwen dat de zorg dan ook voor jou beschikbaar is.

Goede doelen
Hij blogt over polissen en bureaucratie, over kortingen en collectiviteiten en over het gedachtegoed van de overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan:" Zijn gedachtegoed inspireert om breder te kijken en het belang van mensen voorop te blijven stellen. Geen waarde aan het eigen gelijk te hechten, maar de oplossing centraal te stellen."
DSW sponsort liever goede doelen, dan dat het reclame maakt voor zichzelf. Zo sponsoren ze het 'kleintje' in de eredivisie, Excelsior, en zijn ze al drie jaar hoofdsponsor van Project MARCH van de TU Delft. Dit project behelst de fabricage van een zogenaamd Exoskelet. Een soort van omhulsel/pak, waarmee dwarslaesiepatiënten op termijn zouden moeten kunnen lopen. "Voor dwarslaesiepatiënten draagt de exoskelettechnologie niet alleen bij aan mobiliteit, maar ook de lichamelijke en geestelijke conditie gaan er op vooruit", zegt Ilse van Nes, revalidatiearts bij de Sint Maartenskliniek. Oomen ijvert ervoor het pak in het basispakket te krijgen. "Thuisgebruik komt steeds dichterbij. De kosten kunnen van 85.000 euro omlaag naar 25.000 euro. Ik ben trots dat we daar als verzekeraar aan bijdragen."

Druk op huisartsen
Hij pleit ook voor minder administratieve last in de huisartsenpraktijk."Komt een man bij de dokter. Zo luidt het begin van goede grappen, maar bij de dokter valt tegenwoordig steeds minder te lachen. De huisarts heeft last van problemen die elders ontstaan. Zo komt het voor dat een huisarts eindeloos moet leuren bij een verpleeghuis om een patiënt geplaatst te krijgen. Om nog maar te zwijgen over alle bijbehorende (extra) administratie die op de huisarts afkomt. Daarnaast wordt vanuit allerlei kanten druk uitgeoefend op huisartsen om specialistische taken van de medisch specialist over te nemen, omdat dit goedkoper zou zijn. De druk op huisartsen moet worden verlaagd. Dit kan door het aantal huisartsen te laten toenemen. Maar waar halen we die 2000 extra huisartsen vandaan? Hoe kunnen we van ze verwachten dat ze, met al hun extra specialistische taken, nog als ervaren generalist kunnen optreden? Is de oplossing meer doen voor minder patiënten? Ik denk het niet. Het lijkt mij beter om de druk te verminderen door een aantal taken weg te halen die daar ten onrechte terechtgekomen zijn. Het huisartsenberoep moet terug naar de basis. Door de administratieve lasten tot een minimum te beperken; huisartsenzorg op een andere manier te financieren; specialistische zorg in het ziekenhuis te houden en gebruik te maken van nieuwe technische mogelijkheden."

 

Ruud Stift

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>