In het torentje hing ooit een luiklokje
In het torentje hing ooit een luiklokje

Een herstelde dakruiter en een nieuw kleurenschema

Algemeen

Nominatie 3
Wat: Gevelrenovatie en
herstel dakruiter
Waar: Oude Delft 65
Wie: Echtpaar Koerse

Het pand op Oude Delft 65 is een restant van de na de stadsbrand gebouwde of herbouwde noordelijke vleugel van het Sint-Barbaraklooster. In 1926 werd de vleugel ingekort om een ruimere binnenplaats te maken voor het politiebureau, dat toen even verderop in de vroegere Indische Instelling zat. Door de inkorting lijkt OD 65 nu op zijn eveneens zestiende-eeuwse buur nr. 67. De gevel heeft wat wijzigingen ondergaan op de begane grond, en de oorspronkelijke trapgevel is vereenvoudigt tot een driehoekige top. Maar in de geveltop zitten nog kleine kozijnen met onderluiken. Achter op het dak staat een torentje waar vroeger een klokje in hing. Deze dakruiter is gelukkig bij de drastische inkorting gespaard gebleven. Het huis onderscheidde zichntot voor kort niet echt in het stadsbeeld. Maar in 2015 begon een verbouwing waarbij voor het buitenwerk een meer onderscheidend kleurenschema is gekozen. Engels rood is gebruikt voor de luiken bovenin en voor de lamellen in het torentje. Het vaste houtwerk kreeg een lichte crème-gele tint die mooi contrasteert met het heldere Engels rood. Alleen de voordeur kreeg een donkergroene tint terug. Met deze kleuren heeft dit historisch belangrijke pand een daarbij passend eigen karakter gekregen.

Ieder jaar reikt Delfia Batavorum de Le Comteprijs uit voor de beste verfraaiing van het Delftse stadsbeeld. Het kan een restauratie of een verbouwing van een monument zijn, maar ook het plaatsen van een beeld of een stoephek, het aanbrengen van een muurschildering, een winkelpui, gevelsteen of gevelreclame. Daarnaast kunnen de lezers van Delft op Zondag ook stemmen voor de 'Delft op Zondag Publieksprijs' Mail úw nominatie de komende week naar lecomteprijs@delftopzondag.nl