Nieuwe Sebastiaansbrug blijft vrachtverkeervrij

Wanneer de Sint Sebastiaansbrug vernieuwd is, blijft het verbod op vrachtverkeer van kracht. Dit heeft het college van b&w besloten.

In 2008 besloot het gemeentebestuur zwaar vrachtverkeer op de brug te verbieden, dit vanwege de toestand van de brug. Eind dit jaar begint de bouw van de nieuwe brug. En al is de nieuwe brug in principe geschikt voor zwaar vrachtverkeer, hij wordt er niet voor opengesteld. Het college heeft het besluit genomen met het oog op te verwachten verkeers- en milieueffecten en gelet op de belangen van omwonenden, ondernemers en vervoerders. De huidige situatie functioneert de afgelopen jaren zonder problemen. Omwonenden hebben bij het college gepleit voor een vrachtwagenverbod. Ondernemers- en vervoersorganisaties hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het in stand houden van het verbod, in verband met voldoende alternatieve routes. Daarom ziet het college op dit moment geen aanleiding om de route weer voor vrachtverkeer open te stellen. Het ontwerp van de brug blijft ongewijzigd. Met dit besluit verwacht het college tegemoet te komen aan de wensen in de stad en de bereikbaarheid van de stad voor vrachtverkeer te waarborgen. Tegelijkertijd met dit besluit heeft het college besloten vrachtverkeer op de Reinier de Graafweg niet te verbieden. Het doel van de herinrichting van de Reinier de Graafweg is juist om een geschikte westelijke ontsluitingsroute te creëren, die de hoeveelheid verkeer op een veilige manier kan verwerken en die ook geschikt is voor vrachtverkeer.

Meer berichten
 
CustomHtml_1