<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl

Gemeenteberichten #2

De gemeenteberichten uit de Delft op Zondag van 14 februari

Kopie identiteitsbewijs nodig?

Voorkom fraude met uw identiteit

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Voorkom misbruik!

Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. Met uw identiteitsgegevens kan iemand anders bijvoorbeeld een lening of een telefoonabonnement op uw naam afsluiten.

Geef daarom nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en documentnummer is meestal voldoende. Zoals: 'Paspoort, NWLFR3706'.

Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen en schrijf op de kopie:dat het een kopie is aan welk bedrijf u de kopie geeft de datum waarop u de kopie afgeeft.

Streep verder op de kopie uw burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan. Veel organisaties en bedrijven hebben dit nummer niet nodig.

Door deze maatregelen maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken en voorkomt u fraude met uw identiteit.

Kijk voor meer informatie op de website www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.

Gemeente Delft | Stationsplein 1 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel. 14015 | actuele openingstijden vindt u op www.delft.nl. U kunt bij de gemeente alleen per pin betalen.

Werkzaamheden

Binnenstad

Phoenixstraat: tot en met 10 juli wordt de trambaan verlegd en de Phoenixstraat definitief ingericht. Tijdens de werkzaamheden is de ventweg doodlopend voor verkeer.

Trompetstraat: tot en met 27 juli is de Trompetstraat vanwege werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Vrouwenregt: tot en met 30 maart wordt het riool vervangen. Het Vrouwenregt is dan dicht voor gemotoriseerd verkeer.

Verhuiswerkzaamheden: Oosteinde 175-4, op 15 januari van 7.00 - 11.00 uur

Verhuiswerkzaamheden: Oude Delft 20, op 15 januari van 7.30 - 15.00 uur

Spoorzone

Phoenixstraat: tot en met 10 juli wordt de trambaan verlegd en de Phoenixstraat definitief ingericht. Tijdens de werkzaamheden is de ventweg doodlopend voor verkeer.

Hof van Delft

Spoorsingel: tot en met 31 augustus zijn er werkzaamheden op het deel tussen de De Vriesstraat en De Heemstrastraat.

Tanthof

Kalfjeslaan: van 15 januari tot en met 22 februari zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Een deel van de Kalfjeslaan is dan afgesloten voor verkeer.

Voordijkshoorn

Henry Dunantlaan: tot en met 28 februari wordt het riool vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de straat dicht voor verkeer.

Voorhof en Buitenhof

Buitenhofdreef: tot en met 19 januari zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Het werk gebeurt op de stoep.

Diepenbrockstraat: tot en met 19 februari zijn er werkzaamheden aan de riolering. Voor het verkeer is er nauwelijks overlast.

Eisenhowerlaan: van 15 januari tot en met 13 maart zijn er op het achterpad werkzaamheden aan kabels en leidingen. Voetgangers kunnen in deze periode geen gebruik maken van het achterpad.

Koetlaan: tot en met 19 januari zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Het deel waar wordt gewerkt is dicht voor verkeer.

Sweelinckstraat: tot en met 24 januari wordt het riool vervangen. Langs het werkvak worden rijplaten gelegd om in- en uitgaand verkeer mogelijk te houden.

Vrijenban

Lindelaan: tot en met 19 januari zijn er werkzaamheden aan de stoep. Woningen blijven via loopplanken bereikbaar.

Verhuiswerkzaamheden: Oostsingel 179D, op 15 januari van 7.30 - 17.00 uur

Wippolder en Schieoevers

Abtswoudseweg: tot en met 31 maart 2018 zijn er werkzaamheden aan het riool. Op het deel waar wordt gewerkt is tijdelijk geen verkeer mogelijk.

Engelsestraat: tot en met 25 februari zijn er werkzaamheden aan de riolering bij de aansluiting op de Zuidwal. Bestemmingsverkeer voor Delftzicht wordt via een tijdelijke verbinding ter hoogte van de Laan van Braat van de Nieuwe Gracht geleid. De fietsverbinding Mercuriusweg-Abtswoudseweg blijft geopend.

Engelsestraat: tot en met 30 april is de aansluiting richting de Zuidwal afgesloten vanwege bouwactiviteiten.

Julianalaan: tot en met 26 augustus worden de tegels op de stoep vervangen.

Koningsveld: op 15 januari zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Het Koningsveld is dan voor gemotoriseerd verkeer niet bereikbaar vanaf de Machteld van Meterenlaan.

Maerten Trompstraat: tot en met 26 januari zijn er werkzaamheden aan de stoep. Woningen blijven via loopplanken bereikbaar.

Sint Sebastiaansbrug: De Sint Sebastiaansbrug is afgesloten voor zwaar verkeer (hoger dan 2,5 meter of zwaarder dan 5 ton). Zwaar verkeer wordt omgeleid:

•         vanaf de A13 (vanuit Amsterdam/Leiden) via de Vrijenbanselaan, Broekmolenweg en Wateringsevest.

•         vanaf de A13 (vanuit Rotterdam) via de Kruithuisweg/N470, Prinses Beatrixlaan, Westlandseweg en Zuidwal

Automobilisten, fietsers, voetgangers en invalidenvoertuigen kunnen wel gebruikmaken van de brug.

Besluit

ACTUALISATIE ONTHEFFINGENBELEID MILIEUZONE DELFT

Voor de milieuzone Delft bestaat het ontheffingenbeleid Milieuzone Delft. Een deel van de ontheffingen die volgens dit beleid kunnen worden verstrekt, wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) afgegeven. Het betreft de ontheffingen voor bijzondere voertuigen. Recent is de mandatering verlengd. De actualisatie van het ontheffingenbeleid brengt het beleid met deze verlenging in overeenstemming. Er treedt geen wijziging op in de werking van het ontheffingenbeleid. De verlenging heeft geen gevolgen voor de toelatingseisen van de milieuzone.

Voor meer informatie over het ontheffingenbeleid Milieuzone Delft kunt u terecht op: www.delft.nl/Inwoners/Bereikbaar_Delft/Vrachtverkeer/Milieuzone en www.milieuzones.nl of bel met Ruimte en Economie Advies via 14015.

Omgevingsvergunningen

AANGEVRAAGD

2611 BJ | Binnenwatersloot 3a | het wijzigen van een winkelruimte | activiteit: strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | datum ingediend: 29-12-2017

2611 NB | Cellebroerstraat 61 | vernieuwbouw van een woning | activiteit: bouw | datum ingediend: 27-12-2017

2612 JM | Groenlandselaan 10 | het uitbouwen en rechttrekken van een dakopbouw | activiteit(en): bouw | datum ingediend: 03-01-2018

2614 EM | Van der Lelijstraat 14 | het kappen van een esdoorn in de achtertuin | activiteit: kap | datum ingediend: 05-01-2018

2614 KG | Laan van Groenewegen 15 | het realiseren van een nieuwbouwwoning | activiteit: bouw | datum ingediend: 02-01-2018

2623 HR | Valkenlaan 52 | het bouwen van een dakopbouw aan achterzijde woonhuis | activiteit: bouw | datum ingediend: 05-01-2018

2625 PJ | Zjoekowlaan 17 | het brandveilig gebruiken van het pand | datum ingediend: 04-01-2018

2628 VK | Schoemakerstraat 97 | het realiseren van een extra bouwlaag, doortrekken van de bestaande lift, creëren van dakterrassen | activiteit: bouw | datum ingediend: 05-01-2018

2629 JE | Rijksstraatweg 105 | het plaatsen van een hekwerk | activiteit: bouw | datum ingediend: 29-12-2017.

VERLEEND REGULIER

2611 AL | Phoenixstraat 16 | herbestemming voormalig stadskantoor naar zelfstandige studentenwoningen | activiteit: bouw | datum verleend: 04-01-2018

2611 JT | Voorstraat 104 | het plaatsen van een verdiepingsvloer in een bestaande avondwinkel | activiteiten: bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, rijksmonumenten, monumenten gemeentelijke verordening | datum verleend: 27-12-2017

2611 KG | Noordeinde 43 | het verbouwen van een voormalig bedrijfsgebouw tot stadsappartement | activiteit: bouw | datum verleend: 27-12-2017

2612 XL | Rembrandtstraat 5 | het uitbreiden van de bestaande dakopbouw | activiteit: bouw | datum verleend: 03-01-2018

2613 CG | Fransen van de Puttestraat 5 | het maken van een uitbreiding badkamer op het balkon aan de achterzijde van de woning | activiteit: bouw | datum verleend: 29-12-2017

2613 HA | Jacob Catsstraat 25 | het uitbreiden van de zolderverdieping door het plaatsen van een dakopbouw aan de achtergevel | activiteit: bouw | datum verleend: 03-01-2018

2613 HC | Jacob Catsstraat 68 | het aanvragen van een bebouwd oppervlak | activiteiten: bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | datum verleend: 04-01-2018

2613 RH | Westerstraat 12 | het uitbreiden van de woning | activiteit: bouw | datum verleend: 03-01-2018

2613 VE | Kwekerijstraat 10 | het plaatsen van een dakopbouw | activiteit: bouw | datum verleend: 02-01-2018

2614 NB | Laan van Lansbergen, Harnaschpolder Tuinvilla's | het bouwen van een nieuwe woningkavel 7 | activiteiten: bouw, aanleg | datum verleend: 04-01-2018

2614 xx | Harnaschpolder | het realiseren van 26 twee-onder-een-kapwoningen, 12 rijtjeswoningen en 1vrijstaande woning | activiteiten: bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | datum verleend: 02-01-2018

2624 LB | A.M. de Jonglaan 47 | het verwijderen van een hoge boom | activiteit: kap | datum verleend: 29-12-2017

2625 EB | Kerkpolderweg 14 | het kappen van een es | activiteit: kap | datum verleend: 03-01-2018.

VERLENGDE BESLISTERMIJN

2611 HN | Hippolytusbuurt 8 | het intern verbouwen | beslistermijn is met maximaal 6 weken verlengd | activiteiten: bouw, rijksmonumenten, monumenten gemeentelijke verordening | nieuwe beslisdatum: 15-02-2018

2613 WN | Weteringlaan 11 | het plaatsen van een fietsenberging | beslistermijn is met maximaal 6 weken verlengd | activiteiten: bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | nieuwe beslisdatum: 19-02-2018.

VERGUNNINGVRIJ

2624 ES | Martinus Nijhofflaan 2 | het aanbrengen van brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in gebouw Torenhove | activiteit: bouw | datum vergunningvrij: 27-12-2017.

Meldingen

BOUWMELDING

2614 KH | Laan van Bentvelsen 22 | dakkapel | datum ingediend: 31-12-2017.

SLOOPMELDINGEN

2612 BK | Sabangstraat 20 | het verwijderen van asbest golfplaten van schuurtje in achtertuin | datum ingediend: 07-01-2018

2623 BK | Egelsingel 14 | het verwijderen van asbest | datum ingediend: 08-01-2018

2624 VB | Dirk Costerplein 253 | het verwijderen van asbest | datum ingediend: 27-12-2017

2625 PM | Zagwijnpad 7 | het saneren van asbest | datum ingediend: 29-11-2017.

MELDINGEN BRANDVEILIG GEBRUIK

2611 BE | Oude Delft 107a | het beoordelen van brandveiligheidsvoorzieningen | datum ingediend: 03-01-2018

2612 BH | Ternatestraat 70 | het brandveilig gebruiken van het pand | datum ingediend: 05-01-2018

2613 GV | Caspar Fagelstraat 51 | het brandveilig gebruiken van het pand | datum ingediend: 05-01-2018

2628 AT | Rotterdamseweg 272 | het brandveilig gebruiken van het pand | datum ingediend: 05-01-2018

MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK, NIET AKKOORD

2611 HD | Oude Delft 199 | het brandveilig gebruik | datum niet akkoord: 27-12-2017.

Formele publicatie


De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>