Logo delftopzondag.nl
Burgemeester Van Bijsterveldt verdiepte zich maandag in het project 'Horizon vol techniek'.
Burgemeester Van Bijsterveldt verdiepte zich maandag in het project 'Horizon vol techniek'.

Burgemeester bezoekt project 'Horizon vol techniek'

DELFT - Burgemeester Marja van Bijsterveldt bezocht afgelopen woensdag Community School De Horizon om een techniekles van groep 8 bij te wonen.

De techniekles is een onderdeel van Het project 'Horizon vol techniek'. Het maakt jongens en meisjes enthousiast voor techniek. Twee weken voor de techniekles op school hadden de leerlingen van groep 8 een bezoek gebracht aan de Dreamhall van de TU in Delft. Gekoppeld aan het bezoek kregen ze een techniekles op school. De techniekles op school werd ondersteund door studenten van de TU Delft. Zij hebben met leerkrachten van De Horizon een training gehad van Maakbaar Delft in het geven van techniekonderwijs.
De reacties van leerlingen, ouders, leerkrachten en betrokken organisaties zijn zeer positief. De bezoeken aan de Dreamhall, de inzet van TU studenten en medewerkers van Maakbaar Delft en de samenwerking met de TU Delft hebben ertoe bijgedragen dat het hoofddoel van het project is bereikt: leerlingen enthousiast maken voor techniek. Leerlingen van SC Delfland zijn betrokken bij het project door de productie van een techniekkast. Door het geven van techniekonderwijs op Community School De Horizon ontstaat er een verbinding tussen de TU Delft, de binnenstad Maakbaar Delft en de wijk Buitenhof. Hierdoor worden leerlingen positief ondersteund bij hun ontwikkeling. Burgemeester Marja van Bijsterveldt is zeer positief over dit initiatief. Wat zijn de plannen voor 2018? "Komend jaar starten we met de pilot leertijdverlenging", vertelt projectcoördinator Kees Huisman van De Horizon. "Alle leerlingen uit de leerjaren 1 tot en met 8 krijgen wekelijks een uur onderwijs in techniek. Hierdoor geven we de leerlingen extra mogelijkheden om zich breed te ontwikkelen en hun kansen voor de toekomst te vergroten."
Het project 'Horizon vol techniek' is een samenwerkingsproject tussen Community School De Horizon, Maakbaar/Stichting Collectieve Creatie, Studentenorganisatie Stuki, Gemeente Delft en de TU Delft.

Meer berichten