Het kan geen kwaad om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag hoe we met elkaar omgaan, vindt dominee Arnold Vroomans. Dat gaat woensdag 15 november in de Nieuwe Kerk dan ook gebeuren.
Het kan geen kwaad om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag hoe we met elkaar omgaan, vindt dominee Arnold Vroomans. Dat gaat woensdag 15 november in de Nieuwe Kerk dan ook gebeuren.

'Dat gesprek over sociale cohesie wil ik graag met Delftenaren voeren'

Algemeen

DELFT – De Nieuwe Kerk is gerestaureerd en dat wordt gevierd met een feestweek. Onderdeel hiervan is een stadsgesprek met dominee Arnold Vroomans en burgemeester Van Bijsterveldt. Grote vraag die avond: Hoe gaan we in Delft met elkaar om?

Het stadsgesprek is woensdag 15 november, waar anders dan in de grootscheeps gerenoveerde Nieuwe Kerk. De vraag hoe we met elkaar omgaan, zal ongetwijfeld genoeg voer voor discussie opleveren, verwacht ook Arnold Vroomans, predikant van de Nieuwe Kerk.

-Is onze omgang met elkaar voor verbetering vatbaar?
Vroomans: "Wie je ook de vraag stelt hoe onze samenleving zich ontwikkeld; slechts een kleine groep zal hier positief over zijn. Steeds vaker kennen we onze buren niet. Sociale media roepen een soort sociaal isolement op. We hebben wel contact, maar zien en ruiken elkaar niet. Dat gesprek over sociale cohesie wil ik graag met Delftenaren voeren. Als de mensen die ik zondag in de kerk zie een afspiegeling zijn van de maatschappij, dan zie ik veel zorgen en spanningen. Mensen kampen met burn outs of een depressie. Geloof geeft hen iets van houvast. Heel bijzonder en heel mooi."
-Is het misschien niet allemaal minder erg dan het soms lijkt? Omdat vooral het negatieve in het nieuws komt?
"Ik zie momenteel hoe het politieke klimaat verandert en ik zie demagogen opstaan. Partijen die zeggen 'jij wel en jij niet' worden groter. In België hunkeren Vlamingen naar een zelfstandig Vlaanderen. Ze denken: Wij zijn rijk en de armen pikken van ons, anders waren we nog rijker geweest. Hetzelfde zie je nu in Spanje en in Italië. Ik vind niet dat we er in de afgelopen jaren wat betreft ethiek en omgangsvormen op vooruit zijn gegaan. Onlangs sprak ik een oudere vrouw die haar leven lang als wijkverpleegkundige had gewerkt. Toen ik haar vroeg wat het grote verschil met vroeger was, antwoordde ze dat de mensen die worden verzorgd steeds meer comfort wordt geboden. Bovendien zijn er ontzettend veel mensen die zich belangeloos voor anderen inzetten en zich dienstbaar opstellen. Ze doen het werk van engelen, maar lijken weleens kleding over hun vleugels te dragen. Het is uniek dat iedereen van zeventig jaar en jonger nooit oorlog in Nederland heeft meegemaakt. Maar mijn ouders zijn bang dat mijn kinderen in een andere tijd zullen opgroeien. Die angst voor de toekomst zullen we allemaal herkennen. Met een stukje vertrouwen in God, sta je daar toch anders tegenover. Christendom is geen utopie. Het kan je echt helpen in het dagelijks leven. "
-Wat moeten we ons bij het stadsgesprek voorstellen?
"We willen echt met de mensen in gesprek gaan. Hoe, dat staat nog niet helemaal vast. Wellicht is er een centraal deel en splitsen we ons daarna op in groepjes. Elk gespreksonderdeel begint met een droom. Zoals de vraag: Hoe zie je de stad op z'n mooist?"
-Hoe mooi is de gerestaureerde Nieuwe Kerk nu?
"Het is schitterend geworden. De oude dame is in haar glorie hersteld. De kerk heeft er in de afgelopen honderd jaar niet zo mooi uitgezien als nu. Ik kijk er naar uit om hier tijdens de feestweek samen met Delftenaren van te genieten."
Het stadsgesprek begint om 20.00 uur en is, net als alle andere activiteiten tijdens die week, gratis toegankelijk.
Zie voor meer info en het programma www.onkd.nl.