<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Het echtpaar Kloen was op 6 september 70 jaar getrouwd. Locoburgemeester Hekker feliciteerde het echtpaar namens de gemeente. En vast ook namens zichzelf, want mevrouw en de heer Kloen zijn ook haar schoonouders – een bijzondere gebeurtenis!
Het echtpaar Kloen was op 6 september 70 jaar getrouwd. Locoburgemeester Hekker feliciteerde het echtpaar namens de gemeente. En vast ook namens zichzelf, want mevrouw en de heer Kloen zijn ook haar schoonouders – een bijzondere gebeurtenis!

Gemeenteberichten #37

De gemeenteberichten uit de 37ste editie van Delft op Zondag.

Werkzaamheden

BINNENSTAD

Dirk Langendwarsstraat: op 23 september is er tussen 9.00 en 23.00 uur een straatspeeldag.

Molslaan: op 19 september zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen ter hoogte van huisnummer 121. De rijbaan is versmald maar auto's kunnen wel passeren.

Trompetstraat: tot en met 22 december zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen en is de straat dicht voor gemotoriseerd verkeer.

Voorstraat: op 18 september wordt er gewerkt kabels en leidingen ter hoogte van huisnummer 22. Vanwege de werkzaamheden gelden er parkeerverboden. Verkeer kan hierdoor over de Voorstraat het werkvak passeren.

Zuidwal: tot en met 20 september is het fiets- en voetpad vanwege werkzaamheden afgesloten.

Verhuiswerkzaamheden: Oude Delft 249, op 16 september van 9.00-11.00 uur

SPOORZONE / HOF VAN DELFT

Coenderstraat: tot en met 10 oktober wordt de Coenderstraat heringericht. Tijdens het werk is er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk tussen het Bolwerk en de Westerstraat.

Spoorsingel: tot en met 23 november is het deel tussen de De Vriesstraat en De Heemstrastraat afgesloten vanwege de bouw van de parkeergarage.

TANTHOF

Karekiethof: tot en met 29 september zijn er werkzaamheden aan de rijbaan en is er tijdelijk geen verkeer mogelijk.

Togostraat: tot en met 29 september zijn er werkzaamheden aan de bestrating. Op de plek waar wordt gewerkt is geen verkeer mogelijk. Woningen blijven bereikbaar.

VOORDIJKSHOORN

Laan van Bentvelsen: op 18 september zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. De straat is dan dicht voor verkeer ter hoogte van huisnummer 66.

VOORHOF EN BUITENHOF

Kaarderstraat: op 23 september is er tussen 10.00 en 23.00 uur een burendag.

Ravelstraat: tot en met 22 september zijn er werkzaamheden aan de rijbaan en is de weg dicht voor gemotoriseerd verkeer.

Slauerhoffpad: tot en met 22 september wordt de fietsersbrug tussen de Prinses Beatrixlaan en de J.J. Slauerhofflaan vervangen. De brug is tijdens de werkzaamheden dicht voor fietsers en voetgangers.

VRIJENBAN

Vermeerstraat: tot en met 20 december worden er kabels en leidingen gelegd. Tijdens een deel van de werkzaamheden is de Vermeerstraat dicht voor verkeer.

WIPPOLDER EN SCHIEOEVERS

Leeghwaterstraat: tot eind 2017 wordt de riolering vervangen en wordt de straat heringericht als fietsstraat. Het deel waar wordt gewerkt is afgesloten voor doorgaand verkeer.

Sint Sebastiaansbrug: de Sint Sebastiaansbrug is afgesloten voor zwaar verkeer (hoger dan 2,5 meter of zwaarder dan 5 ton). Zwaar verkeer wordt omgeleid:vanaf de A13 (vanuit Amsterdam/Leiden) via de Vrijenbanselaan, Broekmolenweg en Wateringsevest.vanaf de A13 (vanuit Rotterdam) via de Kruithuisweg/N470, Prinses Beatrixlaan, Westlandseweg en Zuidwal.

Automobilisten, fietsers, voetgangers en invalidenvoertuigen kunnen wel gebruikmaken van de brug.

Besluit

VRIJE SLUITINGSTIJDEN

2611 GG | Burgwal 45 | De Bierfabriek | voorschrift vrije sluitingstijden.

Inzage en zienswijze

Het voorschrift ligt ter inzage van 13-9-2017 t/m 25-10-2017, op afspraak bij het KCC. In deze periode kunt u ook uw zienswijze indienen aan de burgemeester van Delft, p/a vakteam KCC, Postbus 78, 2600 ME Delft.

TERRASVERGUNNING

2628 VK | Bakemastraat 97L | De StadsPlantage (Schoemakerloods).

Inzage en zienswijze

U kunt het conceptbesluit terrasvergunning inzien vanaf 13-9-2017, op afspraak bij het KCC. U kunt uw schriftelijke zienswijze over het conceptbesluit kenbaar maken aan de burgemeester van Delft, uiterlijk tot 25 oktober 2017. Stuur uw brief naar de burgemeester van Delft, p/a vakteam KCC, Postbus 78, 2600 ME Delft.

Omgevingsvergunningen

AANGEVRAAGD

2611 EC | Koornmarkt 65 | brandveilig gebruik: indeling wijzigen in hotel | 31-8-2017

2611 MV | Minderbroerstraat 2 | bouw, strijdig gebruik/gronden bouwwerken met RO: gedeeltelijk wijzigen naar horeca | 7-9-2017

2613 VG | Warmoezierstraat 3 | bouw: draagmuur tussen woonkamer en keuken verwijderen | 10-9-2017

2628 CA | Leeghwaterstraat 36 | bouw: 2 suntrackers plaatsen op het zuidwestelijke dakdeel van warmtekrachtcentrale TU Delft | 5-9-2017

2628 CK | Stieltjesweg 2 | bouw: bouwactiviteiten wijzigen | 1-9-2017

2628 HN | Prof. Bosschastraat 27 en 29 | bouw: dakkapellen realiseren op 2 woningen | 8-9-2017.

VERLEEND REGULIER

2611 CH | Peperstraat 9 | bouw, monumenten gemeentelijke verordening: begane grond uitbreiden (inpandige wijziging) | 5-9-2017

2612 CD | Brasserskade 197 | bouw: nokverhoging plaatsen | 6-9-2017

2612 XW | Tweemolentjeskade 15 | kap: boom in voortuin | 8-9-2017

2623 EW | Tanthofdreef 7 | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, opslag roerende zaken: bedrijfsactiviteiten in kantoorpand | 7-9-2017

2623 GK | Vinkenlaan 187 | kap: boom in achtertuin | 8-9-2017

2628 EJ | Delfgauwseweg 83 | bouw: de eerste verdieping op de bestaande uitbouw op de begane grond uitbouwen | 6-9-2017

Diverse locaties | 2625 EB, Kerkpolderweg 8 | 2614 xx, Van Foreestweg | 2613 WH, Sportpark Biesland | 2611 PE, Kantoorgracht thv. nr. 77 | kap: bomen kappen en een wilg snoeien | 8-9-2017

VERLENGDE BESLISTERMIJN

2614 JH | Mina Krusemanstraat 40 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: opbouw realiseren op bestaand gebouw (woningen) met 6 nieuwe eenheden | beslistermijn is met maximaal 6 weken verlengd | nieuwe beslisdatum: 11-9-2017

2627 xx | Oevers Rijn-Schiekanaal en Delftse Schie tussen de gemeentegrens Delft-Rijswijk en de Abtswoudsebrug | bouw, aanleg: oeverconstructies vervangen | beslistermijn is met maximaal 6 weken verlengd | nieuwe beslisdatum: 26-10-2017.

GEWEIGERD REGULIER

2624 ER | Martinus Nijhofflaan 7 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, reclame | banieren, winkelwagenopvang en andere terreinelementen voor Albert Heijn plaatsen | 5-9-2017.

Meldingen

SLOOPMELDINGEN

2611 NN | Verwersdijk 180 | asbest verwijderen | 5-9-2017

2612 VS | Goudenregenlaan 27 | asbest verwijderen | 6-9-2017

2614 BC | Camerlingstraat 63 | asbest verwijderen | 4-9-2017

2614 BH | Van Groenewegenstraat 64 | asbest verwijderen | 5-9-2017

2614 CS | Sasboutstraat 86 | asbest verwijderen | 8-9-2017

2624 WG | Lodewijk van Deysselhof 52 | asbest verwijderen | 4-9-2017

2628 RX | Mijnbouwstraat 40 | asbest verwijderen | 4-9-2017.

BOUWMELDINGEN

2614 AM | Meermanstraat 140 | dakkapel | 6-9-2017

2623 PC | Aalscholvering 1 | Kozijnwijziging, kozijnvervanging of gevelwijziging | 6-9-2017

2628 LS | Elisabeth van Zuilenlaan 5 | Kozijnwijziging, kozijnvervanging of gevelwijziging | 5-9-2017.

MELDINGEN BRANDVEILIG GEBRUIK

2611 AW | Wateringsevest 35 | 4-9-2017

2613 ZG | W.H. van Leeuwenlaan 94 | 8-9-2017

2628 BJ | Julianalaan 74 | 4-9-2017

2628 SV | Prins Mauritsstraat 52 | 7-9-2017.

Jubilea

Op 30 augustus was het echtpaar Werner 60 jaar getrouwd. Locoburgemeester De Prez kwam langs met de felicitaties.

Het echtpaar Kloen was op 6 september 70 jaar getrouwd. Locoburgemeester Hekker feliciteerde het echtpaar namens de gemeente. En vast ook namens zichzelf, want mevrouw en de heer Kloen zijn ook haar schoonouders – een bijzondere gebeurtenis!Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.


 

Reageer als eerste

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419605&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419604&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>