<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Het tekort in de Spoorzone lijkt lager uit te pakken dan voorheen werd gedacht. (foto: archief)
Het tekort in de Spoorzone lijkt lager uit te pakken dan voorheen werd gedacht. (foto: archief)

Resultaten Spoorzone weer verbeterd

Het College van B en W heeft de voortgangsrapportage van Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone over het tweede en derde kwartaal van 2017 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden.Hieruit blijkt dat de resultaten weer verder zijn verbeterd met zo'n 5 miljoen euro.

Het verwachte tekort van de businesscase komt, met doorvoering van een pakket aan beheersmaatregelen en het realiseren van hogere grondopbrengsten, uit op 35 miljoen euro. Eerder werd in 2014 -zonder het nemen van maatregelen- rekening gehouden met een tekort van 80 miljoen Euro en na effectuering van maatregelen met 50 miljoen euro.

De verbeterde resultaten zijn onder meer een gevolg van een bijstelling van de verwachte grondopbrengsten van de gebiedsontwikkeling tot nu toe. Aan het einde van 2017 wordt een taxatie uitgevoerd van de nog te ontwikkelen onderdelen van Nieuw Delft. De verwachting is dat ook dan de verwachte grondopbrengsten nog leiden tot een verdere terugdringing van het tekort. De gebiedsontwikkeling in de Spoorzone loopt, onder de noemer Nieuw Delft, door tot en met 2023.

Reageer als eerste

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419605&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419604&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>