De Delftse fractievoorzitter komen bij het Van der Valk Hotel in Nootdorp bijeen voor hun zeer geheime bespreking over de benoeming van een nieuwe burgemeester.
De Delftse fractievoorzitter komen bij het Van der Valk Hotel in Nootdorp bijeen voor hun zeer geheime bespreking over de benoeming van een nieuwe burgemeester.

Het grote Delft op Zondag-jaaroverzicht: mei

Delft zit opgescheept met de erfenis van de oude gistfabriek, waar al sinds 1916 grondwater wordt opgepompt. Als hiermee wordt gestopt, zijn de risico's voor Delft, blijkt uit een nieuwe overeenkomst. Delft krijgt hiervoor als tegenprestatie een afkoopsom van 7,6 miljoen euro van het waterschap. Niemand kan precies voorspellen wat gebeurt als wordt gestopt met het dagelijks wegpompen van 28,8 miljoen liter grondwater.

Tijdens de traditionele lintjesregen krijgen negen bijzondere Delftenaren een lintje.

Op verschillende plekken in de stad kunnen Delftenaren hun handtekening zetten voor een referendum over de opvang van vluchtelingen. De indieners hebben er in totaal 300 nodig.

De krant Delft op Zondag dient verzoeken in om via de Wet Openbaarheid Bestuur een geheim document te openbaren. Het betreft een stuk met daarin toelichtende informatie over de deels conflictueuze onderhandeling van het waterschap en de gemeente over het Gist-grondwaterprobleem. B en W weigeren dit. Delft op Zondag wendt zich tot de bestuursrechter in Den Haag om alsnog inzage te krijgen.

Het schoolplein van de Delftse Daltonschool wordt vernoemd naar de laatste nog levende Delftse verzetsheld. Voortaan zal het plein het Lex Erdinplein heten. Erdin is vereerd en roemt tijdens de bijeenkomst zijn kameraden die er niet meer zijn.

Het studentenhuis Oude Delft 81 weet 39,5 procent energie te besparen en wint hiermee de DuWo Student Energy Race.

Koos van der Horst heeft meerdere verpauperde woningen in de Antonie Heinsiusstraat opgeknapt. Hij wint hiermee de Le Comteprijs 2015 èn de Publieksprijs.

SV Wippolder bekroont een prachtig seizoen met een kampioenschap. De club promoveert voor het eerst in de historie naar de tweede klasse. n Delft heeft na lang zoeken een plek gevonden waar het vluchtelingen kan opvangen. Het gaat een kantoorpand aan de Van Bleyswijckstraat 93 verbouwen om studenten en statushouders op te vangen.

Meer berichten