Op 21 december waren de heer en mevrouw Van Bergen 60 jaar getrouwd. Ze kregen bezoek van burgemeester Marja van Bijsterveldt.
Op 21 december waren de heer en mevrouw Van Bergen 60 jaar getrouwd. Ze kregen bezoek van burgemeester Marja van Bijsterveldt.

Gemeenteberichten

De gemeenteberichten uit de Delft op Zondag van week 1. 

Klant Contact Centrum

Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK) 2016

Huurt u een onzelfstandige woonruimte in Delft, bijvoorbeeld een kamer in een studentenhuis? En kunt u geen kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen (rioolafvoerrecht en afvalstoffenheffing) aanvragen, omdat deze in uw huur of servicekosten zijn opgenomen? Dan is er speciaal voor u de Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK).

Om voor de TWK in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

• U huurt een onzelfstandige wooneenheid in Delft (een woning waar u met uw medebewoners bijvoorbeeld keuken, toilet en douche deelt).

• U heeft een minimuminkomen en een beperkt eigen vermogen.

• De gemeentelijke heffingen worden doorberekend in de huur (in huurspecificaties aangegeven).

De tegemoetkoming kan oplopen tot € 135. Tot uiterlijk 31 december 2016 kunt u online een aanvraag indienen voor 2016. Ga hiervoor naar www.delft.nl en zoek op 'twk'. Hier leest u meer over de voorwaarden en welke bewijsstukken u nodig heeft voor het indienen van een aanvraag.

Klant Contact Centrum | Phoenixstraat 16 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel. 14015 | actuele openingstijden vindt u op www.delft.nl. U kunt bij het KCC alleen per pin betalen.

Jubilea

Op 21 december vierden dhr. en mevrouw De Vreede hun 60-jarige trouwdag. Burgemeester Marja van Bijsterveldt was erbij.

De heer en mevrouw Zaal gaven elkaar hun ja-woord, 60 jaar geleden op 21 december. Burgemeester Marja van Bijsterveldt kwam het echtpaar feliciteren.

Op 21 december waren dhr. en mevrouw Van Bergen 60 jaar getrouwd. Ze kregen bezoek van burgemeester Marja van Bijsterveldt.

Op 22 december vierden dhr. en mevrouw Tholenaars hun 60-jarige bruiloftsfeest. Burgemeester Marja van Bijsterveldt kwam het meevieren.

Besluiten

PARKEERVISIE VELD 5 NIEUW DELFT

Op 20 december 2016 heeft het college van b&w de Parkeervisie voor veld 5 Nieuw Delft vastgesteld. De ontwikkeling van veld 5 bevat huurwoningen voor jonge kenniswerkers en een plint van circa 1.600 m² die voor verschillende functies verhuurd zal worden in kleinere units. Hierbij valt te denken aan werkruimtes, kleine horeca, voorzieningen en detailhandel. De ontwikkelaar heeft de parkeerbehoefte onderzocht en voor deze gebruikersgroep specifieke parkeernormen onderbouwd. Dit is in de parkeervisie van veld 5 vastgelegd.

Van 28 december 2016 t/m 8 februari 2017 kunt u de Parkeervisie veld 5 op afspraak inzien bij het KCC aan de Phoenixstraat 16. Ook kunt u de Parkeervisie raadplegen op www.delft.nl/gemeenteraad en op www.overheid.nl.

Op een vastgestelde parkeervisie is geen bezwaar en beroep mogelijk, aangezien dit een beleidsregel is. Wel kan bij bezwaar tegen een afgegeven omgevingsvergunning de inhoud en redelijkheid van de beleidsregel ter discussie worden gesteld.

VERWIJDEREN VOERTUIG

 

Het volgende voertuig staat al geruime tijd (in elk geval langer dan drie dagen) op de volgende locatie aan de openbare weg geparkeerd:

 

Wateringsvest thv. nummer 1, een aanhanger zonder kenteken.

 

Het is verboden een aanhangwagen, trailer of recreatievoertuig gedurende drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. Het voertuig is voorzien van een waarschuwingssticker. Vóór 06-01-2017 moet aan de overtreding een eind zijn gemaakt door het voertuig te verwijderen van de openbare weg. Is dit dan niet gebeurd, dan is de gemeente genoodzaakt dit te doen en worden gemaakte kosten verhaald op de eigenaar. In geval van vragen kunt u contact opnemen met de KCC, telefoon 14015. Belanghebbenden kunnen voor 02-02-2017 een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij het college van b&w, postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van 'bezwaarschrift'.

 

 

VERKEERSBESLUITEN


2611 JG | Voorstraat thv. Choorstraat 4 | wijzigen gehandicaptenparkeerplaats (2928232 en 2928217)

2611 VK | Nieuwe Langendijk thv. nr. 2 | verwijderen gehandicaptenparkeerplaats (2923335)

2612 AJ | Bankastraat thv. nr. 70 | aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats (2923354).

 

 

Omgevingsvergunningen

AANGEVRAAGD

2611 DC | Bastiaansplein 97 | dichtzetten van een bestaand terras | bouw | datum ingediend: 19-12-2016

2612 JZ | Bieslandsekade 70-204 | gebouwonderhoud aan flatgebouw Die Delfgaauwse Weye | bouw, monumenten gemeentelijke verordening, ontheffing diverse verplichtingen, Flora- en Faunawet | datum ingediend: 20-12-2016

2626 AB | Henk van Riessenlaan 2 | kappen van 89 Canadese populieren | kap | datum ingediend: 19-12-2016

2628 CD | Mekelweg 2 | verwijderen van asbest | datum ingediend: 21-12-2016

2628 EB | Kanaalweg 3 | realiseren van een noodtrappenhuis | bouw | datum ingediend: 21-12-2016.

VERLEEND REGULIER

2611 AW | Wateringsevest thv. nr 24 | kappen van 2 bomen en het aanleggen van een tijdelijk voetpad SSD557 | aanleg, kap | datum verleend: 19-12-2016

2612 GL | Madoerastraat 23 | plaatsen van een dakkapel op de voor- en achtergevel van de woning | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | datum verleend: 19-12-2016

VERLENGDE BESLISTERMIJN

2611 PK | Asvest 22-28 | bouwen van 33 huurwoningen | bouw | beslistermijn is met maximaal 6 weken verlengd, nieuwe beslisdatum: 08-02-2017.

Meldingen

SLOOPMELDINGEN

2612 JZ | Bieslandsekade 70–204 | gebouwonderhoud aan flatgebouw Die Delfgaauwse Weye | datum ingediend: 20-12-2016

2613 GJ | Westplantsoen 13 | verwijderen van asbest | datum ingediend: 20-12-2016

2625 EC | Pijperring 1 | verwijderen van asbest (stortkokers) | datum ingediend: 20-12-2016.


MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK

2627 BM | Crommelinplein 1 | gebruiksmelding | datum ingediend: 20-12-2016.

MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK NIET AKKOORD

2611 EB | Koornmarkt 35 | brandveilig gebruiken van het pand | datum ingediend: 03-12-2016.

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.

Meer berichten