René Steijger (links) kwam terug met Westerpop. Ben Bolmer (rechts) stopte afgelopen zomer na 15 jaar als pastoor van de Raamstraatkerk.
René Steijger (links) kwam terug met Westerpop. Ben Bolmer (rechts) stopte afgelopen zomer na 15 jaar als pastoor van de Raamstraatkerk.

'Twee keer de helft is óók een hele'

Algemeen

DELFT – De maand december is het moment bij uitstek om terug te blikken op het afgelopen jaar. Een jaar waarin Westerpop terugkeerde en besloot verder te gaan als biënnale. Dus vroegen we mister Westerpop René Steijger: Hoe is het nou?

-Hoe is het nou?
Steijger: "Net als veel andere mensen heb ik zo tegen het einde van het jaar druk op het werk, in mijn geval bij studentenhuisvester DuWo. Ik hoop met een opgeruimd gevoel de feestdagen in te gaan."

-Heb je vakantie?
"Voor het eerst in jaren zit dat er niet in. We gaan een studentencomplex opleveren dat 2 januari in de verhuur gaat. Normaal gesproken ga ik tussen Kerst en Oud en Nieuw altijd met vrienden de kroeg in en dan nemen we het afgelopen jaar door. Alles komt dan voorbij, van de wereldpolitiek tot de plek waar we in de zomer naartoe op vakantie gaan. Dat gaat altijd gepaard met veel alcohol en het eindigt altijd laat, dus dat ga ik dit jaar maar niet doen."

-Hoe is de nieuwe locatie van Westerpop bevallen?
"Het is een geweldige en zeer succesvolle editie geworden waar 17.000 bezoekers op af kwamen. Maar nog belangrijker: we zijn door alles en iedereen aangesproken, van publiek tot artiesten en leveranciers, dat de nieuwe locatie nog veel meer tot de verbeelding spreekt dan de vorige. Ik dacht eerst dat het beleefdheid was, maar we hebben nu wel zó vaak gehoord dat mensen de nieuwe plek beter vinden, dat we zijn gaan geloven dat het zo is."

-Recent besloten jullie dat Westerpop een biënnale wordt en voortaan eens in de twee jaar plaatsvindt. Waarom?
"Dat is tweeledig. Niet onbelangrijk is dat Delft flink heeft bezuinigd op cultuur. We krijgen nu jaarlijks de helft van het bedrag dat we in 2014 nog kregen. De kwaliteit die we al jaren bieden is goed genoeg om te willen waarborgen. De enige oplossing is dan het budget voor twee jaar te gebruiken voor één evenement. Dan krijgen we twee keer de helft en dat is óók een hele. Verder was de nieuwe locatie een moeizaam traject wat de vergunningen betreft. Een klein deel van de omwonenden had protest aangetekend. We hebben de vergunning uiteindelijk gekregen, maar niet zonder slag of stoot. Door Westerpop eens in de twee jaar te organiseren, hebben we meer tijd om dit goed voor te bereiden."

-Hoe kijk je terug op 2016?
"Er is een hoop onrust in de wereld. Er zijn oorlogen, spanningen en er is terrorismedreiging. Mijn wens voor 2017 – en alle jaren die nog volgen - is dat evenementen altijd kunnen blijven bestaan. Evenementen brengen naast vertier ook een saamhorigheidsgevoel. Misschien denken mensen nu: Die Steijger zet filosofisch in. Maar zeker als de angst regeert, hebben mensen behoefte om elkaar op te zoeken."

!