Marjolein Peters onderzocht een alternatieve reinigingsmethode voor zwembaden.
Marjolein Peters onderzocht een alternatieve reinigingsmethode voor zwembaden.

Zuivering met UV-licht mogelijk alternatief voor chloor in zwembaden

Algemeen

Zwembadwater wordt meestal gedesinfecteerd met een chloorproduct, zoals hypochloriet, om alle aanwezige micro-organismen te doden. Helaas reageert hypochloriet ook met andere verontreinigingen in het water, zoals zweet en urine, waardoor er desinfectiebijproducten ontstaan.

Marjolein Peters onderzocht een alternatieve reinigingsmethode en bekeek het effect daarvan op micro-organismen. Zij promoveert morgen op dit onderzoek bij de TU Delft.

Zwembaden gebruiken nu vaak hypochloriet om micro-organismen, zoals bacteriën en virussen, te doden. Wanneer er geen hypochloriet meer wordt gebruikt in het zwembadwater, gaan de micro-organismen niet meer dood en kunnen ze op de wanden van het zwembad gaan groeien. Een slijmerig laagje biofilm is het gevolg. Marjolein Peters onderzocht hoe biofilmgroei in zwembaden voorkomen kan worden door slim gebruik te maken van alternatieve materialen. Peters: "Polypropeen (een polymeer) is een goed materiaal om te gebruiken, want daar groeide de minste biofilm op. Op beton en roestvast staal groeide de meeste biofilm. Daarnaast is ook de verwijdering van biofilm onderzocht met behulp van UV-licht en borstelen."

Zuiveren met UV-licht
De micro-organismen die geen biofilm vormen, maar in het zwembadwater blijven, kunnen tijdens het circuleren van het zwembadwater verwijderd en geïnactiveerd worden met behulp van een UV-gebaseerde zuivering. Hierin wordt een combinatie van filter- en desinfectiemethoden toegepast. Daarbij wordt het water in drie stappen gezuiverd.

Het voordeel van deze methode is dat er geen chloorproducten worden gebruikt en er geen irriterende desinfectiebijproducten gevormd worden.

Om de potentie van een UV-gebaseerde zuiveringsproces als alternatief voor hypochloriet goed te onderzoeken, moet het proces volgens Peters op grotere schaal getest worden. "Het UV-gebaseerde zuiveringsproces is wel duurder dan het gebruik van hypochloriet. Dit komt onder andere doordat het water binnen een korte tijd langs de UV-lampen gecirculeerd moet worden om effectief te zijn. Dit kost bij de grotere recreatie- en wedstrijdbaden meer energie. Daarom is het UV-zuiveringsproces waarschijnlijk beter toepasbaar in de kleinere baden, zoals een peuter- of therapeutisch bad, waar de wateromloop kleiner is. Om vervolgens een UV-gebaseerd zuiveringsproces te kunnen realiseren in zwembaden, moet de wet, die nu chloorproducten voorschrijft, wel worden aangepast."