Hemd van het lijf

Greetje van Walsum-Kieft, de vrouw van voormalig Burgemeester Huib van Walsum, is voorzitter van de Historische Vereniging Delfia Batavorum.

1. Waarom wilde u per se bij de Oude Kerk gefotografeerd worden?
Omdat ik heel veel met historisch Delft te maken heb en ik dit een hele mooie plek vind. Ik vind de Oude Kerk interessanter dan de Nieuwe Kerk. Dat komt door die scheve toren, waarvan we door onderzoeken weten dat ie niet omvalt. Het is daarnaast een hele mooie kerk, zowel van buiten als van binnen. Maar, en dat vind ik misschien nog wel het belangrijkste, de kerk staat heel mooi in deze omgeving.

2. Wanneer en waarom bent u ooit lid geworden van Delfia Batavorum?
Wanneer dat precies was, weet ik niet. Toen mijn man hier als Burgemeester werd benoemd werd al snel duidelijk dat er een historische vereniging was die zich voor het behoud van het stadsschoon en het historisch belang inzette. Van zo’n vereniging wilden we graag lid worden.

3. Wat is bijzonder aan jullie vereniging?
Wij vinden, en dat wordt binnen de vereniging breed gedragen, dat we oog hebben voor de geschiedenis van Delft. Aan die geschiedenis proberen we met onze leden aandacht te besteden. We hebben commissies die opbouwende kritieken geven, vooral als het om de binnenstad gaat. We proberen nu ook om voor het eerst sinds lange tijd weer een geschiedenisboek te schrijven over Delft.

4. Hoe ver zijn jullie nu met dit boek?
Het is geen goedkope onderneming. Het moet een wetenschappelijk boek worden, maar het moet wel in een prettige stijl worden geschreven, zodat iedereen het kan lezen. De professionele historici die dit boek gaan schrijven, doen dat niet voor niets. We hopen daarom heel erg op een bijdrage van de Gemeente Delft. We hebben al een Comité van Aanbeveling en de schrijvers staan klaar om mee te werken. We hopen dat er – nu het financieel moeilijke tijden zijn – tóch aandacht voor het boek komt, dus ook financiële aandacht. Het zou heel erg leuk zijn als er straks een boek is, ook voor de toeristen en het onderwijs, dat de complete Delftse geschiedenis beschrijft.

5. Is het moeilijk om een goede voorzitter te zijn?
De mensen waar ik mee samenwerk zijn heel geïnteresseerd en altijd bereid te helpen, waardoor het voor mij niet héél moeilijk is. We hebben een vrij grote club van leden en vrijwilligers. Als je daar de leden van de verschillende commissies bij optelt, dan zijn dat heel veel mensen die zich voor Delfia Batavorum inzetten.

6. Als ik Burgemeester van Delft was, dan...
... zou ik meer aandacht besteden aan het handhaven van verkeersregels in de binnenstad. Er rijden hier vrachtwagens die eigenlijk veel te groot zijn, dat komt de kwaliteit van de huizen niet ten goede. Ik weet overigens dat het moeilijk is om te regelen dat kleine vrachtwagens de goederen afleveren. Verder zijn er veel automobilisten die hier in de binnenstad te hard rijden. Je mag maximaal 30 kilometer per uur, maar die maximumsnelheid wordt constant overtreden. Het lijkt wel of niemand dat wat kan schelen, dat vind ik jammer en ik hoor andere binnenstadbewoners er vaak over.

7. Wat vindt u de meest bijzondere gebeurtenis uit de Delftse geschiedenis?
Het is niet echt een gebeurtenis, maar ik vind het heel bijzonder dat er zo’n grote universiteit als de TU in Delft is gekomen. Delft is een middelgrote stad, maar ook een stad waar zó veel wordt bedacht. De TU is daarmee haast van Europees, of beter gezegd, van nationaal belang. Daarom is het ongelooflijk belangrijk dat er goed wordt samengewerkt tussen de TU en de Gemeente.

8. Gaat er, denkt u, nog veel geschiedenis geschreven worden in de Prinsenstad?
Natuurlijk gaat Delft nog geschiedenis schrijven. Dat gebeurt op dit moment al, door in de tijd van een uit de hand gelopen Noord/Zuidlijn in Amsterdam met de aanleg van de Spoortunnel te beginnen. Dat gaat best goed nu en ik denk ook dat het een heel goed plan is. Het vergt een lange adem van de bewoners, maar dat is geen reden om het niet te doen.

9. Wie is Greetje van Walsum nog meer, naast voorzitter van Delfia Batavorum?
Ik ben nog steeds getrouwd en heb kinderen en kleinkinderen. Ik ben heel lang lerares geweest op een middelbare school, waar ik aardrijkskunde en geschienisles gaf, maar ik ben inmiddels met pensioen.

10. Waar bent u het meest trots op?
Op het feit dat we dit jaar een lustrum vieren, we bestaan 75 jaar. Al die tijd is de vereniging gegroeid en de vereniging bloeit nog steeds. (JN)

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1