Bedrijfsleven en Gemeente Delft tekenen convenant voor instelling van Ondernemersfonds

Algemeen

Wethouder Milène Junius en René Dings, voorzitter Ondernemersfonds Delft, ondertekenen het convenant voor de instelling van het Ondernemersfonds.

DELFT - De Gemeente Delft en de stichting Ondernemersfonds Delft hebben vorige week donderdag een convenant getekend voor de instelling van een Ondernemersfonds in Delft. Met de instelling van dit fonds krijgen ondernemers de kans om gezamenlijk initiatieven op te zetten waar ze nu niet voldoende geld voor hebben.

Het Ondernemersfonds gaat met ingang van 1 januari 2011 actief aan de slag. Tientallen andere Nederlandse steden hebben al een Ondernemersfonds. De ervaringen daar zijn erg positief, zowel bij de ondernemers als bij de gemeenten. Het fonds blijkt een goed middel om de organisatiegraad en de slagkracht van ondernemers te versterken. Sinds het najaar van 2009 loopt in Delft de discussie over de mogelijke instelling van een Ondernemersfonds. Een stuurgroep, bestaande uit de Kamer van Koophandel Delft, VNO-NCW Delft, Stichting Centrum Management Delft en MKB Delft, heeft - met steun van de Gemeente Delft - een uitgebreide inventarisatie gehouden. Daaruit bleek dat er in Delft voldoende belangstelling en steun is voor de instelling van een gemeentebreed Ondernemersfonds.
Het fonds is een financiële voorziening waarvoor ondernemers zelf betalen via een opslag op de OZB van niet-woningen. Het kent het principe ‘voor en door ondernemers’. Het geld kan worden gebruikt voor allerlei initiatieven die het ondernemersbelang ondersteunen. Eindelijk kunnen lang gekoesterde wensen van ondernemers voor de stad Delft gerealiseerd gaan worden. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om gezamenlijk feestverlichting te realiseren in de binnenstad en andere winkelgebieden. Ook zaken zoals gezamenlijke promotie en evenementen of de particuliere bewaking van bedrijventerreinen kunnen met geld uit het fonds worden gefinancierd. Met een budget van ongeveer 750.000 euro per jaar geeft het fonds een flinke impuls aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven, de instellingen en de Overheid èn aan de economische ontwikkeling van de stad Delft.
“Ik ben hier heel blij mee”, reageert René Dings, voorzitter van het Delftse Ondernemersfonds. Het fonds heeft volgens hem 'een lange aanloop’ gehad. “Het is fijn dat het nu is geregeld en dat we 1 januari van start gaan.” Het belangrijkste van het Ondernemersfonds is volgens Dings dat het ondernemers de ruimte geeft om samen leuke dingen te realiseren. “Iedereen betaalt eraan mee, dus je hebt geen freeriders meer die niet meebetalen, maar wel profiteren.” De ervaring leert, merkt René Dings op, dat ondernemers ook meer betrokken raken bij de plannen zodra ze meebetalen. “We hebben straks een budget om mooie plannen te realiseren. Het Ondernemersfonds stimuleert de ondernemers om samen plannen te maken om de stad beter te maken.”

Alleen ondernemersverenigingen
Om een beroep te kunnen doen op financiering vanuit het fonds moeten ondernemers in de stad zich verenigen. Alleen ondernemersverenigingen kunnen aanvragen bij het Ondernemersfonds indienen. Het bestuur toetst of de activiteit uit de aanvraag een collectief doel in de stad dient en of de keuze voor de activiteit binnen de ondernemersvereniging op een democratische en transparante wijze tot stand is gekomen. Het fonds velt geen inhoudelijk oordeel over de plannen, maar het kan eventueel wel tips geven, bijvoorbeeld als elders in de stad vergelijkbare plannen bestaan en door samenwerking wellicht een kostenvoordeel te halen valt. De planvorming en het inhoudelijk debat over de bestedingen worden dus volledig door de ondernemers zelf gevoerd. 

Diverse ondernemersverenigingen in Delft zijn al druk bezig om plannen te smeden om binnenkort aan hun leden voor te leggen. Als het geld van het Ondernemersfonds in januari beschikbaar is, kunnen ze direct aan de slag. Volgens Dings gaan Delftenaren wel het nodige merken van het Ondernemersfonds. “Ik hoop dat de stad bedrijviger wordt en dat het schoner en veiliger wordt op straat. Het is aan de ondernemers om de behoeften te signaleren. In sommige wijken is dat wellicht goede bewegwijzering, op andere plekken gaat het om sfeerverlichting voor de feestdagen. Er zijn voldoende mogelijkheden om de stad te verbeteren. Wat we gaan doen bepalen niet wij, maar de ondernemers.” 

Ook de Kamer van Koophandel is blij met het convenant dat vorige week is getekend, laat Judith Houben, die namens de KvK fondsmanager van het Ondernemersfonds Delft is, weten. “Uit een inventarisatie blijkt dat alle partijen hier positief tegenover staan. We hebben natuurlijk niet alle ondernemers gesproken, maar wel de belangrijkste stakeholders. Die bleken heel positief. Het is ook hartstikke mooi als je samen een positieve impuls aan de omgeving kunt geven.”

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12