Wat ik zeggen wil

Hieronder de ingezonden stukken uit de krant van 25 december 2011.

Zebrapad
DELFT - Vrijdag 16 december jl., het is donker, somber en regenachtig weer. In het diffuse ochtendlicht, getekend door de hevige regen, zijn drie vrouwen op weg. Twee oude krasse dames – elkaars zusters - steken een zebrapad op de Van Foreestweg bij de Van Schuylenburgstraat over. Een jonge vrouw rijdt in haar auto op diezelfde Van Foreestweg. Een moment later staat bij alle drie het leven compleet op z’n kop. De twee dames liggen een tiental meters verderop te vechten voor hun leven. De jonge vrouw beseft wat voor vreselijks hen is overkomen. Omstanders schieten te hulp, anderen keren geïrriteerd hun auto, verzekerd van het feit dat zij nu te laat op hun o zo belangrijke afspraak komen. De dames worden door de toegesnelde hulpdiensten voor zover mogelijk gestabiliseerd en levensgevaarlijk gewond naar ziekenhuizen in Den Haag en Rotterdam gebracht. Pas later werd bekend dat één van de dames het gevecht heeft verloren. De jonge vrouw is waarschijnlijk voor de rest van haar leven getraumatiseerd. En dan komen de commentaren op internet, sommige zeer medelevend, ander gewoon bot en ronduit dom. Zo beweerde iemand dat op de plek van het ongeluk geen zebrapad is. Een ander beweerde dat de jonge vrouw waarschijnlijk zat te telefoneren. Hoe ongenuanceerd kan iemand zijn? Nu kan ik vanuit mijn woning dat zebrapad zien, ik kom er dagelijks. De toegestane snelheid voor motorvoertuigen op die rijbaan is 50 kilometer per uur en dat is eigenlijk te snel voor de situatie. Het zicht is met name als het donker is verwarrend. Het zebrapad bij de Van Schuylenburgstraat is slecht verlicht en voetgangers die vanaf de slootzijde willen oversteken zie je pas als zij in de koplampen verschijnen. Daarbuiten is het een schimmenspel, wat een waar pandemonium kan worden door overstekende en afslaande fietsers, bussen en auto’s. Ik denk dat er veel ellende kan worden voorkomen als de Gemeente Delft de verkeerssituatie daar eens kritisch gaat bekijken. Niet met de normering in de hand, want wie zegt dat die normering juist is gesteld, maar gewoon ter plekke gaan kijken en zien wat er gebeurt. Om te beginnen zou de Gemeente zij bij het zebrapad aan de Van Schuylenburgstraat aan de slootzijde een extra lantaarnpaal kunnen plaatsen. Vergeleken met de kosten voor een treintunneltje kunnen dat de kosten toch niet zijn waardoor een stad failliet gaat? Verder zou de Gemeente ook de verkeerstoename door de stadsuitbreiding in de Harnaschpolder en in Den Hoorn nog eens een keer goed onder de loep moeten nemen. Die toename van het verkeer op de Van Foreestweg is gewoonweg bizar te noemen. Het lijkt er sterk op dat de ontwerpers en planologen er te kort door de bocht mee om zijn gegaan, en dan zijn nog niet eens alle locaties bebouwd.

Jan Willem Pronk, Delft 


Geen klachten (bekend)
DELFT - Als u had gehoopt dat de Gemeente Delft ooit nog eens iets zou ondernemen tegen die horecagelegenheid waar u steeds zoveel overlast van heeft, vergeet dat dan maar mooi. En waarom doet de Gemeente dan niets? Omdat er bij de Gemeente geen klachten over dat soort horecagelegenheden (bekend) zijn! Het staat er echt, in het nieuwe voorontwerp bestemmingplan voor de Binnenstad (op pagina 58). Hier staat te lezen: “Een aantal horecavoorzieningen past niet binnen de algemene toelaatbaarheid (bedoeld wordt: past niet in het betreffende gebied). Omdat er geen klachten (bekend) zijn, acht de Gemeente het niet wenselijk deze horecavoorzieningen weg te bestemmen of te verplaatsen.” Kortom, als u de afgelopen jaren bij de Gemeente heeft geklaagd over herrie, stank en overschrijding van de openingsuren door de horeca, dan is zo'n klacht niet bij de Gemeente bekend en daarom doet de Gemeente niets aan die situatie! Dit is toch te gek voor woorden. Ik ken diverse bewoners van de binnenstad die bij politie en Gemeente hebben geklaagd over de horeca, maar de gemeente doet net alsof dat niet is gebeurd! Dat de Gemeente niets doet met klachten is algemeen bekend; ze handhaven de regels niet als dat in het belang is van de burger. Alleen als je een cent te weinig parkeergeld hebt betaald, ben je direct en zonder enig pardon de Sjaak, maar ja dat is in het belang van de Gemeente hè. Nu gaat de Gemeente weer een stap verder door gewoon te ontkennen dat er door burgers is geklaagd over overtreding van de regels door de horeca. Ja, ja, we leven in de heilstaat die Delft heet en waar geen wanklank valt. Gelooft u het? Prettige Kerst!

Ernst Neher, Delft

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1