Rijkswaterstaat verbaast tegenstanders doortrekken A4

Algemeen

DELFT – De tegenstanders van een doorgetrokken Rijksweg A4 lazen vorige week met enige verbazing de reactie van Rijkswaterstaat.

In een artikel in de Delft op Zondag van 14 december j.l. zei Cees Busé namens Rijkswaterstaat: “Als zij (de tegenstanders, red.) zeggen: ‘Jullie kunnen het niet onderbouwen’, dan klopt dat, want de onderzoeken zijn nog niet afgerond.” De resultaten van het onderzoek worden pas in het tweede kwartaal van het volgende kalenderjaar verwacht. 

Dat is volgens de leden van de Stichting Daadwerkelijk Nut A4 een interessante opmerking. Daarom stuurden ze een brief naar alle leden van de Tweede Kamer, waarin ze een aantal conclusies trekken. Zoals: 'Rijkswaterstaat bevestigt met deze tekst schriftelijk dat ze bij de studie A4, die eind februari 2003 is gestart en waarvan al vijf Trajectnota’s zijn gemaakt, nog steeds geen steekhoudende argumenten hebben om de A4 door te trekken'. En: 'Dit ondanks het feit dat Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat en VNO/NCW en anderen sinds de start van de studie onafgebroken hebben betoogd dat de A4 moet worden aangelegd'. En: 'Dat de A4 zeer ernstige verkeersproblemen veroorzaakt, zoals door de Ministeries van V en W en VROM en de heren Dronkers en Winsemius in 2006 is geconstateerd, is door Rijkswaterstaat ook niet weerlegd'. 

De opmerking dat de onderbouwing voor het doortrekken van de A4 pas komt als de onderzoeken in het tweede kwartaal van 2009 zijn afgerond, mag volgens de tegenstanders wel erg opvallend genoemd worden. In februari 2008 kregen namelijk een half miljoen omwonenden van de snelweg een brief die positief was over het doortrekken van de A4. “Maar die mensen moeten dus een jaar wachten op de onderbouwing, áls die er al komt”, reageren de tegenstanders. “Vanaf februari 2003, toen de studie A4 begon, tot op de dag van vandaag is deze onderbouwing er namelijk nog nooit geweest.” (JN)

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12