Woonberichten: zondag 21 december

De woonberichten uit de Delft op Zondag van 21 december.

Banken verlagen hypotheekrente
DELFT – Fortis Bank Nederland verlaagt zijn rentetarieven voor hypotheken met een looptijd van één tot en met vijf jaar. De rente op een hypotheek met een looptijd van één jaar wordt met 0,55 procentpunt naar beneden geschroefd. De rente komt dan uit op 5,8 procent. Bij Fortis Bank wordt de rente op hypotheken met een looptijd van twee, drie en vijf jaar met 0,2 procentpunt verlaagd. De variabele rente daalt met een half procentpunt. Het gaat om hypotheken met een Nationale Hypotheek Garantie. Eerder verlaagden de Postbank en ING ook al de rentetarieven op hypotheken. Rabobank kondigde ook aan de hypotheekrentetarieven te verlagen met 0,25 tot 0,33 procentpunt. SNS Bank heeft evenzeer laten weten renteverlagingen te overwegen. Woonfonds Hypotheken, een dochter van verzekeraar Achmea, heeft de variabele rente met een half procentpunt verlaagd. De banken schroeven de hypotheekrente terug kort nadat de Europese Centrale Bank een spectaculaire renteverlaging doorvoerde van 0,75 procentpunt. De centrale bank deed dat om de afkoelende economie een impuls te geven. Omdat banken hierop niet direct hun hypotheekrentetarieven voor consumenten verlaagden, werd gevreesd dat banken de lagere prijzen niet zouden doorberekenen aan consumenten. De banken hebben hier nu een begin mee gemaakt.

Meer samenhang in ruimtelijk beleid
DELFT – In de toekomst worden investeringen in woningbouw, wegen, openbaar vervoer en natuur beter op elkaar afgestemd. Hierdoor moet meer samenhang ontstaan in het ruimtelijk beleid van de Rijksoverheid. De balans tussen wonen, werken, bereikbaarheid, water en natuur wordt zodoende verbeterd. Het voorstel waarin dit geregeld wordt, hebben de ministers Cramer (Ruimte en Milieu) en Eurlings (Verkeer en Waterstaat) onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Er bestaat veel samenhang tussen bijvoorbeeld het aanleggen van een weg en een woonwijk in hetzelfde gebied. Om ervoor te zorgen dat deze projecten beter op elkaar afgestemd zijn, gaan verschillende ministeries beter met elkaar samenwerken. Het doel is om de werkwijzen van de verschillende ‘ruimtelijke’ ministeries beter op elkaar af te stemmen. Het nieuwe spelregelkader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport zorgt hiervoor.

Subsidie bouw- en architectuurhistorisch onderzoek
DELFT – Een deel van de subsidie voor monumenten in Delft wordt exclusief voor bouw- en architectuurhistorisch onderzoek bestemd. Het College van Burgemeester en Wethouders draagt binnenkort gebouwen uit de wederopbouwperiode (1945-1970) voor om aan te wijzen als gemeentelijk monument. Hierop vooruitlopend heeft het College de beleidsregel ‘Subsidieverlening Gemeentelijke Monumenten’ per 1 januari a.s. aangepast. Eigenaren van grote wederopbouwmonumenten hebben behalve op de bestaande subsidieregeling extra recht op 40 procent subsidie op de kosten voor architectuur- of bouwhistorisch onderzoek. Met een maximum van 8.000 euro subsidie per pand. Grote wederopbouwmonumenten zijn gemeentelijke monumenten die na 1940 zijn gerealiseerd met een vloeroppervlak groter dan 500 vierkante meter. Dit zijn bijvoorbeeld woningcomplexen, sportcomplexen, scholen, kerken en industriële gebouwen. Juist bij wederopbouwmonumenten ligt een belangrijk deel van de monumentale waarde van het pand in de zorgvuldige uitwerking van het ontwerp. Door het stimuleren van architectuur- en bouwhistorisch onderzoek wil de Gemeente Delft deze kwaliteiten weer in het zicht brengen. 


Feestelijke handeling De Caaien
YPENBURG – De Caaien is één van de laatste nog te ontwikkelen projecten in Ypenburg. Het grenst direct aan Nootdorp. Afgelopen week vierden Dura Vermeer Bouw Leidschendam en Ceres projecten de voorspoedige bouw van de unieke hybride-woningen in De Caaien, de eerste van Nederland. In september is er begonnen met de bouw van 365 hybride eengezinswoningen en appartementen, zowel huur als koop in verschillende segmenten. Bijzonder aan deze hybride-woningen is de combinatie van energiebesparende maatregelen en duurzaam energiegebruik, waardoor de CO2-uitstoot 40 procent lager ligt dan die van een gemiddelde woning. De hybride-woningen worden standaard uitgerust met een warmtepompinstallatie en een CO2-gestuurd ventilatiesysteem. De hybride-woning biedt niet alleen voordelen voor het klimaat, ook krijgt de bewoner extra wooncomfort. Dit uit zich in een extreem laag energieverbruik, vloerverwarming door het gehele huis, het eenvoudig koelen van de woning in de zomer (zonder airco) en een gewenst klimaat voor elke ruimte. Wethouder Norder (Bouwen en Wonen) van de Gemeente Den Haag verrichtte de feestelijke handeling. 


Benchmark voor Waterschappen
DELFT – Er moet een verplichte benchmark voor Waterschappen komen. Dat heeft de Tweede Kamer onlangs besloten. De benchmark moet een duidelijke relatie leggen tussen de hoogte van de Waterschapsheffingen enerzijds en de kosten die de Waterschappen maken voor vergelijkbare taken anderzijds. Op deze manier kan gecontroleerd worden of Waterschappen efficiënt werken. Vereniging Eigen Huis riep in november al op tot toezicht op Waterschapsfinanciën en een effectieve besteding van de middelen. De belangenorganisatie juicht het besluit van de Tweede Kamer dan ook toe.

Vastgoedsector beïnvloed door kredietcrisis
DELFT – De vastgoedsector wordt beïnvloed door de kredietcrisis. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy, Building Business en het Corporate Communications Center van de Erasmus Universiteit. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 60 communicatieprofessionals die werkzaam zijn bij de grootste organisaties in de vastgoedsector (ontwikkelaars, woningcorporaties en adviesbureaus). Meer dan de helft (56 procent) van de professionals geeft aan dat de kredietcrisis een grote invloed heeft op de organisatie. Adviesbureaus ondervinden op dit moment nog het minst last van de kredietcrisis (43 procent) en ontwikkelaars ondervinden de meeste last (63 procent). Een mogelijke verklaring kan zijn, dat de ontwikkelaars direct de gevolgen van de crisis voelen door de terugval van verkopen van nieuwe woningen. De opdrachten van adviseurs lopen op dit moment nog en daardoor ondervinden adviesbureaus op dit moment nog relatief weinig hinder van de crisis.

Meer huisuitzettingen van huurders
DELFT - Het aantal huisuitzettingen van huurders van woningcorporaties is in 2007 met 14 procent toegenomen, tot ruim 8.500. De stijging lijkt vooral het gevolg van een toenemend aantal mensen met een huurachterstand. Daarnaast traden de corporaties ook harder op tegen illegale onderhuur, wietplantages en overlast. Maar liefst 78 procent van de ontruimingen is het gevolg van huurachterstand. Eind 2007 waren dat ruim 237.000 huishoudens. In 2006 waren dat er 203.000. De groei van het aantal huishoudens met een huurachterstand bedraagt 17 procent, wat zorgelijk is. De Woonbond constateert dat het stringente incassobeleid dat de corporaties het laatste decennium hebben gevoerd niet voldoet. Daarom moet er nog meer tijd en energie worden besteed aan het voorkomen van huisuitzettingen, bijvoorbeeld door schuldhulpverlening te bieden als een huurachterstand ontstaat. Daarnaast vindt de Woonbond dat er in principe altijd herhuisvesting moet plaatsvinden. Een actief tweede-kansbeleid is daarbij enorm belangrijk.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1