Martin Stoelinga op de vingers getikt, maar excuses maken doet hij niet

Algemeen

Ontspannen onderuitgezakt op de bank hangen is er niet meer bij, klaagt Martin Stoelinga.

DELFT – Het Presidium heeft aan Martin Stoelinga een rectificatie en excuses gevraagd voor zijn beweringen in een advertentie in de krant Delft op Zondag.

Daarin schrijft hij dat Burgemeester Bas Verkerk en Gemeentesecretaris Hans Camps met hulp van Wil Steffen (VVD) en Femke Stolker (PvdA) proberen hem en zijn gezin ‘kapot te maken’. Het Presidium, een vertegenwoordiging van de Gemeenteraad, heeft Stoelinga op de vingers getikt, omdat de manier waarop hij zijn beweringen doet in strijd zou zijn met de gedragscode voor de Gemeenteraad. Die schrijft voor dat ‘een Raadslid de persoonlijke integriteit van leden van de Raad niet onbewezen aantast en ervoor zorgdraagt dat de toonzetting van de beweringen niet geschiedt in persoonlijke grievende bewoordingen’. 

En dus moet Stoelinga rectificeren en zijn excuses aanbieden, zo vindt het Presidium. De fractievoorzitter van Onafhankelijk Delft is dat echter niet van plan. “Omdat ik achter mijn mening sta en dat zal ook zo blijven”, reageert Martin Stoelinga. Zijn gezinsleven lijdt wel degelijk onder de gevolgen van de Gondelaffaire, benadrukt hij. “Er is beslag op al mijn goederen gelegd, ik kan zakelijk gezien geen kant uit. Mijn hele gezin voelt spanningen. Ik kan niet aan mijn geld en niet aan m’n middelen komen. De hoofdrolspelers in dit verhaal keuren dat goed, maar ze doen net of ze van niets weten. Ik vind het een schande dat dit College van B en W en deze Gemeenteraad zich zo gedragen.” 

Zijn zoon Erwin Stoelinga bevestigt dat het gezinsleven eronder lijdt. “Als ik thuis langskom gaat het nergens anders meer over. Veel plezier hebben we niet meer onder elkaar. We zeggen gekscherend wel eens tegen ‘m dat we nog een kamer over hebben, maar het is eigenlijk te zot voor woorden dat je iets voor de stad wilt doen en daardoor op straat kan komen te staan. Hij kan niks meer doen en zakelijk is hij ridder te voet, terwijl hij altijd hard heeft gewerkt. Triest dat dit in Nederland kan. Verschillende politici houden elkaar de hand boven het hoofd.” Ook zelf wordt hij vaak met de Gondelaffaire geconfronteerd. “Vaak is het van: ‘Hé, ben jij de zoon van?’ En overal moet je het verhaal uitleggen”.

Eigenaardig
Peter Kiela vindt als voorzitter van het Presidium dat Stoelinga met zijn advertentie heeft afgeweken van het regelement van orde. “Dat schaadt het aanzien van de Gemeenteraad en de politiek”, reageert Kiela. Hij vindt het ‘eigenaardig’ dat Stoelinga weigert te rectificeren. “Hij heeft ooit getekend voor de gedragsregels van de Raad, hij wéét dat hij geen mensen mag beledigen zonder bewijs.” 

Hiermee heeft hij zich volgens Kiela buiten de Raad gesteld. “Als je dingen tekent, dan moet je je daar ook aan houden.” Als gevolg hiervan vroeg het Presidium donderdag aan de Raad om een uitspraak. Stoelinga had zich vooraf al in een brief afgemeld voor dit overleg. Dit omdat, zo schrijft hij, het Presidium niet inhoudelijk heeft gereageerd op zijn brief waarin hij uitlegt niet te willen rectificeren. “Wat is de zin om te trachten in discussie te gaan met dit ‘Politburo’ op grond van een eigen gedragscode, die de stem van het volk en daarmee de democratische gevoelens van onze inwoners tracht buiten te sluiten?”, schrijft Stoelinga verder. 

PvdA-fractievoorzitter Femke Stolker, die ook in de advertentie wordt genoemd, zegt dat ze niet begrijpt waar Stoelinga het in zijn advertentie over heeft. Excuses zouden volgens haar dan ook wel degelijk gerechtvaardigd zijn. “Als je problemen met iemand hebt, dan bespreek je dat direct met de persoon zelf of in de Raad. Dat doe je niet via een krant”, aldus Stolker. (JN)


Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12