Dubbel Delft

De Buitenwatersloot was ooit één van de belangrijkste verkeersaders van de stad. Vooral via het water van de Buitenwatersloot werd tientallen jaren een belangrijk deel van de Delftse handel zowel in- als uitgevoerd. En handel brengt stedelijk meestal een aantal neveneffecten met zich mee. Zo waren er langs het water ooit veel bedrijven gevestigd die belangrijk waren voor een ieder, zoals schippers, passanten, handelsreizigers en vakantiegangers, die de stad bezocht.

Naast allerlei winkels op het gebied van levensmiddelen was er ook een waterstoker, een brandstoffenhandel, een zeilmakerij en een hotel langs de Buitenwatersloot. Ook het gemotoriseerde verkeer maakte in die tijd - er was nog geen Prinses Irenetunnel en Westlandseweg - druk gebruik van de Buitenwatersloot. Op de hoek met de Coenderstraat stond jarenlang zelfs een ANWB-bord met een verwijzing naar Schipluiden, Naaldwijk, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland. Halverwege de Buitenwatersloot stond ooit molen ‘de Papegay’. De naam Papegay komt voor het eerst voor in de zeventiende eeuw, toen Cornelis van Dijk eigenaar van de molen was. Begonnen als moutmolen ten behoeve van het Delftse bier, kreeg Van Dijk in 1757 toestemming om ook ‘bakgoed’ te mogen malen. Vanaf dat moment draaide de Papegay samen met onder andere molen ‘De Roos’ mee voor de Delftse bakkers. De molen zou eigenlijk al voor de Eerste Wereldoorlog worden gesloopt. De katholieke kerk wilde in het Westerkwartier een kerk bouwen en bood 100.000 gulden voor de molen en de grond. Dat was in die tijd een heel behoorlijk bod. De eigenaren, die overigens een ander geloof aanhingen, gingen niet akkoord en de rooms-katholieken moesten uitzien naar een andere locatie. Dat werd uiteindelijk de Raamstraat. Na de sloop van de molen restte alleen de gevelsteen met daarop de tekst: ‘de papegay is myn naem, tot malen ben ick bequaem, die dit werck heeft doen maken kyck, sy is genaemt leunta jacoba v dyck’. Eronder kwam een nieuwe steen met daarop gebeiteld: ‘de papegaay, de molen van van dijck: de slooper maakte haar met de grond gelyk; want zij had afgedaan en zoo ge nu aanschouwt, zijn op haar plaats deez’ woningen gebouwd. 1936’. Het water en de boten zijn gebleven, evenals de fraaie woningen, zowel op de ‘korte’ als op de ‘brede’ kant.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1