Dubbel Delft

Ook zo’n honderd jaar geleden was de kruising Oude Delft, Binnenwatersloot, Peperstraat een belangrijke verkeersader. Op de oude foto zien we een 1PK-voertuig, handkarren langs de Oude Delft en een hele stoet mensen.

De meisjes met de witte gewaden zijn hoogstwaarschijnlijk op weg naar het Meisjeshuis aan de Oude Delft. Opvallend is verder de smalle Peperstraat. Een grote uitslaande brand legde in 1938 een groot deel van de Peperstraat in de as. De smalste straatjes van Delft hadden in die jaren veelal de toevoeging ’steeg’; ook de Peperstraat heette toen Pepersteeg. De brand en de sloop van diverse panden was voor de Gemeente aanleiding om de steeg te verbreden tot straat, in de breedte zoals we die nu nog steeds kennen. Het was vooral op verzoek van de bewoners dat de Gemeenteraad besloot de naam te wijzigen. In de Raad sprak de voorzitter de historische woorden: “Dan is vanaf dit oogenblijk de Pepersteeg dood en de Peperstraat leve”. In de jaren die volgden zouden nog veel stegen overgaan in straten, niet in de laatste plaats omdat veel bewoners het wonen in een steeg beduidend minder vonden klinken dan in een straat. Waar de Peperstraat de naam aan dankt is niet geheel duidelijk. Een mogelijkheid is dat er een link is gelegd met de specerij peper, die ooit alleen maar te krijgen was bij de apotheek. Tot ongeveer 1870 was er in de Pepersteeg een apotheek gevestigd. Een andere mogelijkheid gaat uit van de aanwezigheid van kruidenierswinkels op deze locatie. Peper is altijd een belangrijke specerij geweest. Weer een andere verklaring is dat peper een volksnaam is voor ‘mattenbies’, een rietsoort die meer dan drie meter hoog kan worden en vooral langs water groeit. Anno vandaag is de Peperstraat een belangrijke verbindingsweg tussen de westzijde van de stad en het centrum. Via de Binnenwatersloot en de Koornmarkt komt dagelijks een enorme hoeveelheid verkeer door deze straat, waarbij de nadruk op fietsers en wandelaars ligt. Van een rustige winkelstraat, met zaken als Ahrend, Albers en Veelenturf, is het nu vooral de horeca die er de boventoon voert. Beide foto’s zijn gemaakt vanuit een raam van Technische Boekhandel Waltman. Jan Waltman begint in 1863 een boekhandel. Waltman is niet alleen boekhandelaar, hij geeft ook zelf boeken uit die hij drukt in zijn eigen drukkerij. Het gaat daarbij vooral om boeken over Delft, uitgaven voor studenten waaronder de almanakken van het Delftsch Studenten Corps. Nog steeds weten veel Delftenaren, studenten en niet-studenten, de weg naar deze ruim gesorteerde boekhandel te vinden.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten