Delfts Dictee 2008 was niet echt moeilijk, maar geen enkele deelnemer scoorde nul fouten

Algemeen

Lian Merkx leest voor, de deelnemers hopen dat ze het goed opschrijven.

DELFT – Cultuur-wethouder Lian Merkx - gepresenteerd als de nieuwe Philip Freriks die het 'echte' Groot Dictee der Nederlandse Taal pleegt te declameren - kon die vergelijking nog niet helemaal waarmaken.

Ze las de tekst van het vierde Delfts Dictee in een voor sommige van de 49 deelnemers wat al te pittig tempo voor. Een tekst die was geschreven door Henk Tetteroo (57, leraar Nederlands aan het Mondriaan College, vorig jaar tweede in Delfts Dictee aflevering drie). "Ik heb dit Dictee half en half op verzoek geschreven. Ik vind het leuk om af en toe iets nieuws te doen". 

Tetteroo heeft wel enige ervaring met zulk soort Dictees. "In mijn vrije tijd ben ik onderzoeker van de streektaal van Delfland. Daar heb ik ook twee boeken over geschreven. En ik ga aan een derde beginnen. Als uitvloeisel hiervan heb ik twee keer een dictee in streektaal geschreven en voorgedragen. Beide keren in Den Hoorn. En beide keren hebben daar zo'n honderd mensen aan meegedaan. Ik vond het erg leuk om te proberen ook een dictee in algemeen Nederlands te schrijven". Dat is hem, kan hij achteraf vaststellen, niet tegengevallen. "Ik had het voordeel dat ik het al heel ruim van tevoren wist. En dat ik een leuk idee had. Ik heb een spreuk: Ook pennenvruchten moeten rijpen. Dat was in dit geval zeker zo". 

Tetteroo greep zijn 'liefde' voor de korfbalsport aan om er dit Delfts Dictee 2008 aan op te hangen. "Ik vind korfbal een fantastische sport. Dat weet ik ook omdat mijn beide dochters korfballen. Ik vond het leuk om wat te schrijven in speciale korfbaltaal en ook wat over korfbal in het algemeen". 

'Koningin Korfbal' was de titel van Delfts Dictee 2008. Een paar fragmenten.
'Op sportgebied gooit Delft, landelijk gezien, geen hoge ogen. Korfbalclub Fortuna vormt hierop een eclatante uitzondering'. 

'Korfbaltaal verdient apart de aandacht: subtiel Nederlands met een rijke verscheidenheid. Minimannetjes, uit de categorie van de pupillen, heten er al heren en minivrouwtjes al dames. Een paaldame is hier geenszins erotisch en te kort schieten is schieten met te weinig kracht zodat de bal de korf niet haalt'. 

'Wie de sport neersabelt als gezapig, is geborneerd. En wie zouteloze grappen debiteert over gemengd douchen, verdient een ongezouten reactie: 'Quatsch!'

Geen graadmeter
"Ik vond het leuk dat je zo binnen kon lopen en mee kon doen. Dat je je niet van tevoren op hoefde te geven en meer van dat gemier". Els Koets (65) scoorde zeven fouten. Ze eindigde daarmee op een gedeelde derde plaats. En als beste Delftse deelnemer. "Ik vond het allemaal wel mooi", is ze niet ontevreden. "Ik heb het toch wel aardig gedaan". De vrolijke, pittige Delftse dame is niet op haar mondje gevallen. 

Ze zegt dat het 'normaal' was en is dat men in huize Koets gedurig met taal in de weer is. "Onze kinderen werden altijd bestookt met verbeteringen. Als ze 'een hele mooie tuin' zeiden, vroegen we of we ook 'een halve mooie tuin' hadden. Ikzelf heb nog een blauwe maandag MO-Nederlands gestudeerd. Maar toen de docent 'groter als' goedkeurde, in plaats van 'groter dan', en ik daar bezwaar tegen maakte, zei hij: 'Dat wordt zó vaak fout gedaan, dan mag het'. Daar werd ik zó boos over dat ik ben gestopt. Het grappige is dat mijn dochter Nederlands is gaan studeren. 

Ze is nu redacteur bij een uitgeverij". Ze wil er maar mee zeggen: "We zijn altijd met taal bezig". Nee, echt moeilijk vond ze dit Delfts Dictee niet. Al zat ze er dan ook zeven keer naast. "En ik vond het eigenlijk ook niet zo'n erg Delfts verhaaltje, ondanks dat het over korfbal ging". En: "Ik zat het dictee van iemand anders na te kijken en toen dacht ik: Jeetje, dat je daar nog zeventien fouten in kan maken". Wat ze jammer vond: "Dat ze niet hadden uitgerekend wat van alle deelnemers het gemiddelde aantal fouten was. Nu had je geen vergelijkingsmateriaal, geen graadmeter". 

Winnaar Peter van Diepen, uit Leiden en te boek staand als 'dicteetoerist', zat er drie keer naast in dit dus als niet al te moeilijk beoordeelde Delfts Dictee 2008. "Het was ook niet zo moeilijk", is schrijver Henk Tetteroo niet echt verrast. "Ik had de opzet om een helder stuk te schrijven, zonder allerlei gezochtdoenerij. Dat vind ik niet leuk. Het gevolg was wèl dat het een beetje te makkelijk was. Daarom is er ook, in goed overleg met de organisatie, een laatste zin aan toegevoegd. Dat is een gelukkige keuze geweest, vind ik. Die toegift is overigens niet uit mijn pen gekomen, maar uit die van de organisatie".
In die toegift werd het blik met vervelende woorden nog even geducht open getrokken. Leest u maar mee. 

'Wie wegens blessureleed genoeg heeft geskeelerd, gerugbyd, gebreakdancet, gejogd, gepolood, gestretcht, gegolfd/gegolft, geskateboard of gecrawld, kan de Delftse korfballers klakkeloos na-apen en erover prakkiseren mee te gaan als mannelijke introducé of als vrouwelijke introducee, of zich onmiddellijk bij een korfbalvereniging aanmelden als aspirant-lid'. Ja, dat is wel even andere koek… (PB)Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

!