Hoe is het nou met - Winkelcentrum Foreestweg

‘Ik heb nog nooit zó’n grote ambtelijke onbenulligheid meegemaakt’ DELFT - Geen betere maand om op het afgelopen jaar terug te blikken dan de maand december. Dus vroeg Delft op Zondag aan Paul Lohmann van de Wijk Ontwikkelings Maatschappij Nederland, die begin dit jaar in deze krant het plan opperde voor een nieuw winkelcentrum aan de Van Foreestweg, Hoe is het nou?

- Hoe is het nou met het ‘nieuwe’ Winkelcentrum aan de Van Foreestweg?
Paul Lohmann: “Het is één grote teleurstelling wat betreft de inbreng van de Gemeente Delft. In 2010 hebben we conceptrapport uitgebracht in de gedachte dat we dit nog met de bewoners zouden bespreken. Daarna volgde een definitief rapport, met daarin de inbreng van de bewoners. Vervolgens is er niets meer gebeurd. We hebben met de nieuwe wethouder (Junius, red.) gesproken. Ze zei na zes weken met een reactie te komen. We hebben zes weken, zeven weken, acht weken, negen weken, zelfs tien weken gewacht, en drie weken geleden heeft het gesprek eindelijk plaatsgevonden.”

- Hoe ging dat?
“Ik ben nog nooit zo boos geweest. We spraken met twee wethouders, maar die waren zó slecht ingelicht door hun ambtenaren. Ze kwamen met alternatieven die wij jaren geleden al bekeken en onderzocht hebben. Dat was zó sneu voor de ondernemers die graag een nieuw winkelcentrum willen, want zij waren bereid te investeren en voor de kosten op te draaien. Vervolgens worden ze op zo’n dramatische wijze door ambtenaren uitgesloten. Ik ben tijdens het gesprek weggegaan, want ik heb nog nooit zó’n grote ambtelijke onbenulligheid meegemaakt. Het was dramatisch en teleurstellend, maar dat past wel bij de Gemeente Delft. Ik hoor zulke verhalen van iedereen. Van de Kamer van Koophandel, van het MKB, maar niemand durft het hardop te zeggen. Ik vind het dramatisch, dramatisch, dramatisch. En sneu voor de winkeliers. Zij hebben zich twee jaar ingezet.”

- Was alle moeite voor niets?
“De Gemeente moet daar eens goed over nadenken. Wie je in Delft ook spreekt, iedereen zegt dat hier ambtenaren zijn die veel praten, maar waar niets uitkomt.”

- De kans is dus klein dat hier aan de Van Foreestweg een nieuw winkelcentrum komt?
“Er is nu een werkgroep – bestaande uit ambtenaren - die naar altenatieven kijkt. Dat hebben wij al gedaan en die alternatieven zijn er niet. Daar hadden ze dus eerder naar moeten kijken, nu krijg je een vertraging van tig jaar. Heel triest.”

- Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
“Positief. Ik ben zelf uitermate positief over een aantal dingen die wèl zijn gelukt. Er zijn in Nederland gelukkig ook nog gemeentes die private partijen wèl omarmen. Delft moet z’n ogen uit z’n kop schamen dat ze hierin niet meewerken, maar meer als tegenmacht aanwezig zijn. Plus Vastgoed wíl investeren, ze hebben het geld, dan moet de Gemeente zeggen: ‘Hoe gaan we daarmee om’, in plaats van: ‘Dat gaan we níet realiseren’. Maar we komen er over drie jaar wel achter wat de gevolgen zijn, als we zijn ingehaald door landen als China. Tijdens de renovatie van de Kromstraat zei voormalig-wethouder Grashoff dat het nooit zo lang had hoeven duren, maar dat dit te maken had met ‘ambtelijke obstructie’. Dat is nu ook weer het geval. Het College van B en W moet zich afvragen of ze dit willen in Delft, dát is de kerstboodschap die ik voor ze heb.” (JN)

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1