Niemand heeft een uitvoerbare oplossing voor problemen die A4 Delft-Schiedam veroorzaakt

ChristenUnie-Kamerlid Ernst Cramer ging eind mei op werkbezoek naar Midden-Delfland, waar hij zich door bestuurders en bewoners liet informeren over de aanleg van de A4 Delft-Schiedam. “De minister lijkt veel haast te hebben. De betrokken gemeenten krijge

DELFT – Alle partijen in de Tweede Kamer, op de VVD en de PVV na, hebben eind vorige maand ingestemd met een motie waarin minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat tot de orde wordt geroepen.

Hiermee lijkt ook in bestuurslagen de kritiek op de aanleg van een A4 tussen Delft en Schiedam toe te nemen. Eerder had Eurlings’ voorganger, Karla Peijs, twee groepen ambtenaren aangesteld om onderzoek te doen naar het fileprobleem in de randstad. Deze twee groepen, Rotterdam Vooruit en Stadsgewest Haaglanden, moesten uitvogelen of het mogelijk is om de A4 aan te leggen en en tegelijkertijd de verkeerstechnische problemen die de weg veroorzaakt, te verminderen. Eurlings wilde op 30 juni j.l. van de bestuurders hun mening daarover vernemen, vervolgens zou hij een week later zijn besluit kenbaar maken. Helaas voor Eurlings deelden zij de minister op 30 juni mee dat de benodigde informatie voor welk besluit dan ook ontbrak. 

Dat vonden ook de leden van de Tweede Kamer. Een motie van PvdA en CU werd door bijna alle partijen aangenomen. Die motie bevat enkele kritische noten aan het adres van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Zo lezen we dat ‘de meest betrokken gemeenten, Maassluis, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen, niet bij het proces betrokken zijn’. En dat ‘de minister een voorkeursvariant wil kiezen, maar de onderzoeksresultaten nog niet beschikbaar zijn en de kosten nog niet duidelijk zijn’. Ook constateerde de Kamer dat gemeenten niet met hun bezwaren naar de Raad van State kunnen en dat daarom ‘draagvlak in het voorproces des te meer van belang is’. De Regering wordt in de motie daarom verzocht te gaan werken met een brede verkenningsfase ‘waarin bewoners, decentrale overheden en milieuorganisaties ruim betrokken worden’. 

Dat is een buitengewoon vervelende mededeling voor minister Eurlings, die liever vandaag dan morgen begint met de aanleg van de A4. Eerder al kreeg hij de nodige kritiek uit de hoek van burgers, belangen- en milieuorganisaties, verkeersdeskundigen en van hoogleraren als Ingo Hansen, Ben van Wee en Ben Immers van de TU Delft. Vast staat dat er een oplossing moet komen voor het fileprobleem in de regio. De A4 Delft-Schiedam zou snelwegen als de A13 en de A20 moeten ontlasten, maar het tegendeel is waar, zo bleek uit onderzoek van Rijkswaterstaat en Haaglanden. Bij een doorgetrokken A4 rijdt er op de A4 over het Prins Clausplein en het Knooppunt Ypenburg in het jaar 2020 namelijk 56 procent meer verkeer dan in 2006 het geval was. Op beide verkeerspleinen staat het verkeer naar Delft, Westland, Den Haag Zuid en Schiedam/Rotterdam daarmee dan muurvast. De avondspits op de A20 bij Rotterdam-Centrum duurt bij de ingebruikname van de A4 van één tot zeven uur. Met de ochtendspits hierbij opgeteld, staat het verkeer op de A20 dan dus negen uur per dag vast. Op het Kethelplein en in de Beneluxtunnel bij Schiedam komt bij een doorgetrokken A4 in het jaar 2020 76 procent meer verkeer dan in 2006. Het nieuwe stuk asfalt lijkt dus ook hier meer problemen te veroorzaken dan dat het problemen oplost. 

Betere alternatieven zijn er, maar die zijn kostbaar en in deze tijden van miljardenbezuinigingen eigenlijk al geen optie meer. In de Delft op Zondag van 18 april j.l. werd al bericht over de afgevallen optie van de aanleg van de A13/A16, een nieuw stuk snelweg ten noorden van Rotterdam. Eurlings wil het fileprobleem in de randstad nu oplossen door te beginnen met het aanleggen van het laatste stuk A4, maar dat is volgens deskundigen dus funest voor het verkeer in de regio.

Te klein en te onveilig
De toenemende kritiek is niet het enige probleem waar Eurlings mee kampt voor een vlotte aanleg van het laatste resterende stuk snelweg. Als de A4 Delft-Schiedam wordt aangelegd, moet het Kethelplein bij Schiedam worden omgebouwd. Rijkswaterstaat kwam al met verschillende ombouwvarianten, maar keurde uiteindelijk al haar eigen ‘oplossingen’ af. De meest recente ombouwvariant werd begin dit jaar door de Commissie Tunnelveiligheid verworpen omdat die te onveilig zou zijn. Rijkswaterstaat heeft al aangekondigd dit advies van de Commissie Tunnelveiligheid naast zich neer te leggen. Volgens Rijkswaterstaat is de voorgestelde variant met vier rijbanenen in één tunnel namelijk wèl veilig. De optie van twee keer twee rijbanen per tunnel, wat de Commissie Tunnelveilig voorstelde, is volgens Rijkswaterstaat ‘zeer kostbaar’ en er is bovendien geen ruimte voor. Als Rijkswaterstaat het advies van de Commissie naast zich neerlegt, zal dat ongetwijfeld weer een staartje krijgen. De bouwer van de tunnel moet namelijk toestemming krijgen van de Gemeente Schiedam. Schiedam zit echter niet te wachten op schadeclaims van nabestaanden van verkeersslachtoffers die kunnen aantonen dat hun dierbare niet was overleden als de tunnel was gebouwd volgens de eisen van de Commissie Tunnelveiligheid. 

Vóór 23 augustus a.s. wordt het ‘definitieve’ Tracébesluit door het Ministerie openbaar gemaakt, maar het is nog maar de vraag of dan voor alle voorspelde problemen bij de aanleg van een A4 tussen Delft en Schiedam een oplossing zal zijn gevonden. (JN)


Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1