Delft betaalt 15 miljoen voor vervanging Sebastiaansbrug

Editie: Week 39, Jaargang 22 |

Delft heeft een Technische Universiteit, maar het bouwen van een brug lijkt een onneembare horde. Dus rijden er nog altijd geen trams richting die TU.

DELFT – De Gemeente Delft is al zo'n 15 miljoen euro kwijt aan het vervangen van de Sint Sebastiaansbrug. Nog eens twee miljoen euro aan extra kosten dreigen hier bovenop te komen. Dat blijkt uit geheime stukken in het bezit van Delft op Zondag.

Door: Bjinse Dankert

Het vervangen van de Sint Sebastiaansbrug gaat Delft minimaal 15 miljoen euro kosten. Van dit bedrag zijn bijna 13 miljoen euro bedoeld als bijdrage voor de bouw van een nieuwe brug. Ook heeft de gemeente twee miljoen gereserveerd voor zogenaamde meerkosten, onder meer voor het bekostigen van het omrijden van bussen tijdens de bouw.

Het is zelfs mogelijk dat de Delftse bijdrage nog eens twee miljoen hoger wordt. De kosten voor het bouwen van een nieuwe brug vallen namelijk weer miljoenen euro's duurder uit, zo blijkt uit de stukken. In de jongste begroting van de Provincie Zuid-Holland is hierdoor een nieuw begrotingsgat van 2,2 miljoen euro gevallen. Het was deze zomer nog niet duidelijk wie van de drie samenwerkende partijen (Delft, Provincie Zuid-Holland en stadsregio Haaglanden) opdraait voor dit tekort. Wel sloot Delft eind vorig jaar een aanvullend contract waarbij de gemeente akkoord ging met het dragen van vrijwel al het financieel risico van het geplaagde bouwproject. Worden deze afspraken gehanteerd, dan zou Delft verplicht kunnen worden om twee miljoen extra in te leggen voor het dichten van het nieuwe gat. De gemeente is echter opnieuw in onderhandeling met de provincie, en het is niet duidelijk of deze regeling stand houdt.

Fors hoger
Het bedrag dat Delft aan het vervangen van de brug kwijt zal raken, is in elk geval binnen een jaar fors hoger geworden dan eerder afgesproken. Oorspronkelijk zou Delft een bedrag van ruim 7 miljoen bijdragen aan het bouwen van een nieuwe brug. Dit was door de gemeente bedongen en werd in 2012 vastgelegd in een contract, ondertekend door toenmalig wethouder Milène Junius (CDA) en VVD-gedeputeerde Ingrid de Bondt.
Ondanks die afspraken ging datzelfde College van B en W eind vorig jaar alsnog akkoord met het veel hogere bedrag van bijna 13 miljoen aan bouwkosten. Vorig week onthulde deze krant dat de Gemeente Delft onder zware druk werd gezet door de Provincie Zuid-Holland over deze bouwkosten. Dit gebeurde nadat de provincie er vorig jaar achterkwam dat de brug veel duurder zou uitpakken dan wat in 2012 was berekend. De provincie liet daarop Delft weten te willen stoppen met het project en opnieuw te beginnen - tenzij Delft met meer geld voor de dag zou komen. De provincie kon deze druk zetten omdat Delft geen harde afspraken had gemaakt over een opleveringsdatum van de brug – terwijl wethouder Junius dat wel aan de gemeenteraad had beloofd.


B en W zwichtte uiteindelijk voor de druk en nam het merendeel van de extra kosten, in totaal 5,5 miljoen euro, voor eigen rekening. Het college ging overstag onder meer om het jarenlang voortslepende bouwproject niet nog verder te vertragen. Het vervangen van de Sebastiaansbrug is noodzakelijk om de aanleg van tramlijn 19 eindelijk af te kunnen ronden. De brug is niet sterk genoeg om trams te kunnen dragen en moet daarom worden vernieuwd. Het vervangen van de brug is de afgelopen acht jaar echter uitgegroeid tot een bijna onneembare hindernis. Volgende de eerste bouwplannen van de gemeente had de trambaan in 2007 al afgerond moeten zijn.

Extra pijnlijk voor de gemeente is dat, ondanks het ophoesten van extra miljoenen, de start van de bouw van de nieuwe brug wéér is uitgesteld en het kostenplaatje opnieuw met miljoenen naar boven is bijgesteld. VVD-wethouder Lennart Harpe kondigde vlak na zijn aantreden in mei aan dat de bouwwerkzaamheden niet voor eind 2015 zullen beginnen.


De miljoenen waarvoor Delft vorig jaar onder druk van de provincie tekende zijn extra prikkelend in het licht van de financiele situatie van de gemeente. Eerder deze maand kondigde de gemeente aan dat het de touwtjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgt en opgezadeld zit met een jaarlijks tekort van vier miljoen euro. Hierdoor zal de gemeente onder verscherpt toezicht komen van de Provincie Zuid-Holland. In deze regeling moet de provincie van tevoren goedkeuren of de gemeente zijn inkomsten en uitgaven wel goed heeft georganiseerd.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1