Delft en twaalf andere steden willen een stresstest en hulp van de regering

DELFT – Dertien grote steden, waaronder Delft, gaan een stresstest ontwikkelen en uitvoeren om hun financiële positie goed te bewaken. Ze hebben dit onlangs in een brief aan het kabinet laten weten. In diezelfde brief vragen de dertien wethouders van dertien grote steden de regering om hulp. De gemeentes hebben te maken met oplopende financiële risico’s, die ontstaan door bezuinigingen en het feit dat ze tegenwoordig meer taken hebben.

Door de decentralisatie neemt het budget van gemeentelijke taken volgens de dertien wethouders toe met ruim 8 miljard euro. De dertien gemeentes vragen het kabinet daarom om een verlaging van de landelijke belasting ten gunste van een 'substantiële uitbreiding' van belastingen die de gemeente heft. Premier Mark Rutte zei in een eerste reactie daar niet veel voor te voelen omdat zijn kabinet volgens hem geen groot fan is van uitbreiding van lokale belastingen. Delft op Zondag vroeg Lucas Vokurka, de wethouder van financiën, om een reactie. 

- Waarom wil Delft eigenlijk een stresstest ondergaan?
Vokurka: “Delft voert een goed en robuust financieel beleid. Een stresstest onderzoekt de invloed van risico’s. Dit betekent dat financiële risico’s die de Gemeente Delft loopt in kaart worden gebracht en vervolgens worden vergeleken met de beschikbare middelen om deze risico’s op te vangen. Een stresstest richt zich naast risico’s ook op andere indicatoren, zoals bijvoorbeeld de schuldpositie, leningen en garantstellingen. Daarnaast kan in een stresstest een inschatting worden gemaakt van het effect van factoren zoals bijvoorbeeld de economische groei en grote Delftse projecten, zoals bijvoorbeeld de Spoorzone.”

- Wat is het voordeel van zo’n stresstest?
”Het voordeel van een stresstest is dat de Gemeente beter kan anticiperen op ontwikkelingen in de financiële positie en dus sneller een meer gericht maatregelen kan nemen.”

- Wat vindt u van de reactie van de premier?
”De reactie van de premier vind ik een beetje kort door de bocht. Gezien de financiële situatie is het goed voor het rijk en goed voor de gemeenten als we met elkaar op een volwassen manier in gesprek gaan. De wethouders van de grote steden hebben de eerste handreiking gedaan. De deur staat open en we gaan dus nog steeds graag in gesprek met het kabinet.” 

- Is het lastig om steeds meer taken met hetzelfde geld te moeten uitvoeren?
”Het rijk decentraliseert de sociale zekerheid en het jeugdbeleid. Die moet de gemeente zelf gaan uitvoeren. Dit is een goede zaak omdat de kwaliteit van publieke dienstverlening verbetert als deze taken dichterbij de mensen worden uitgevoerd. Mogelijkheden voor maatwerk en efficiency nemen toe. Het rijk neemt hierop echter al wel een zeer fors voorschot door de aanzienlijke kortingen op de middelen, met name bij de wet Werken naar vermogen  in relatie tot de herstructurering van de sociale werkvoorziening. Daarmee wordt dus een fors deel van de rijksbezuinigingen in feite neergelegd bij de gemeenten.”

- Hoe zou het rijk de gemeenten hierin tegemoet kunnen komen? 
”Door het gesprek aan te gaan met de gemeenten. En door duidelijk te zijn over de taken, de budgetten en de planning. Dan weten de gemeenten waar ze aan toe zijn. Daarnaast is het van belang dat de gemeenten ruimte krijgen om eigen keuzes te maken bij de uitvoering van taken. Samenwerking in de regio en ook het vergroten van de mogelijkheden om eigen inkomsten te genereren zijn hiervan voorbeelden. In Delft doen we dat al. Wij zoeken samenwerking met partners in de stad en in de regio. Dat gaat goed.” (JN)

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1