Het leven als kunstwerk dat je zelf vorm kunt geven

Algemeen

De stoel staat volgens Ria Pool Meeuwsen, medeoprichter van La Scuola | Academie voor Levenskunst, symbool voor vrijheid: je kunt hem overal mee naartoe nemen.(foto: Martijn Linthorst)

DELFT – Waar de stoel is, is La Scuola. En waar La Scuola is, is de stoel. Het is een slogan waar vrijheid uit moet spreken. Een stoel kun je immers overal mee naar toe nemen. Maar deze stoel staat ook voor een ‘leerstoel’, want La Scuola is niet voor niets de Academie voor Levenskunst.

We staan aan het begin van het eerste academieseizoen waarin La Scuola tot aan de zomer van 2010 in Delft zo’n twintig workshops en bezinnings- en inspiratieactiviteiten aanbiedt rond het thema ‘Vriendschap’. De activiteiten worden begeleid door mentoren met verschillende achtergronden. Er zijn bijvoorbeeld kunstenaars, muzikanten, fotografen, architecten, coaches, auteurs en trainers bij betrokken. “Iedereen kan hieraan meedoen, iedereen die verder wil gaan dan de dagelijkse beslommeringen”, zegt Ria Pool Meeuwsen, samen met haar man Erik initiatiefnemer van La Scuola. “Een ‘gewoon’ leven wordt niet veroordeeld, maar wij willen een vrijplaats zijn waar tijd en ruimte is om richting te geven aan het leven. Het leven wordt gezien als kunstwerk en hier kan men zelf bepalen hoe men dat wil vormgeven.” 

Het academisch jaar 2009-2010 is voorafgegaan door de ‘Week van de Levenskunst’. In winkels, ateliers en Filmhuis Lumen werden diverse activiteiten gehouden rondom levenskunst en vriendschap. Meer dan twintig winkeliers en kunstenaars namen deel. De door La Scuola geselecteerde deelnemers kiezen in hun bedrijfsvoering bewust voor bepaalde producten en een zorgvuldige invulling van hun dienstverlening en ondernemerschap. De deelnemers waren afgelopen week te herkennen aan het affiche ‘Hier werkt een levenskunstenaar’.

Individualisering
Ria Pool Meeuwsen vindt dat we in een tijd leven waarin individualisering en gehaastheid steeds dominanter worden. Hoewel vaak iets anders wordt beweerd, zijn we volgens Pool minder sociaal aan het worden. “Terwijl een ander juist het spiegelbeeld is van jezelf”, zegt ze. “De ander geeft namelijk antwoord, geeft feedback. Er zijn reflectiemogelijkheden. De individualisering zorgt ervoor dat je je niet meer met elkaar verbonden voelt en daarom doen we bij La Scuola zo veel mogelijk in groepen.” 

Denken, doen en beleven. Op deze manieren komt een mens volgens Pool in beweging. De activiteiten die La Scuola aanbiedt zijn dan ook allemaal rond deze drie aspecten vormgegeven. Het jaarprogramma voorziet in activiteiten waarbij deelnemers heel concreet met elkaar in gesprek kunnen gaan. “Maar er zijn ook onderdelen waarbij je iets met je handen kunt doen, bijvoorbeeld een cursus fotografie”, aldus Pool. “Bij het aspect ‘beleven’, ten slotte, kun je denken aan het bijwonen van een mooie muziekuitvoering.” 

Zij en haar man beseffen dat ze met La Scuola nooit compleet kunnen zijn. Er moeten keuzes worden gemaakt. De komende jaren willen ze dan ook gebruiken om te ontdekken waar vraag naar is, naar wat voor activiteiten men graag doet. “In het komende jaar zijn er iedere maand zeker twee activiteiten, die meestal op een zaterdag plaats vinden. Er is ook drie keer per jaar op zondag een middag bij mij thuis. Gewoon om met een groep een glas te drinken en te praten. Het academisch jaar wordt afgesloten met een picknick voor amice in juni. We zijn hier niet mee begonnen om groot te worden. En het is ook niet bedoeld om de wereld te verbeteren. Nee, we willen momenten van ontmoeting en daarmee verbondenheid creëren.” 

Wilt u ook aan een cursus of activiteit van La Scuola deelnemen? Kijk dan op www.academievoorlevenskunst.nl voor het volledige jaarprogramma. (ML)

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

!