Koopsubsidie waarschijnlijk tot eind mei

DELFT – Het is waarschijnlijk nog tot eind mei mogelijk om van koopsubsidie te profiteren. Daarna is het geld voor deze maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten naar verwachting op. Dat heeft Minister Van der Laan aan de Tweede Kamer laten weten.

Met de koopsubsidie wil de Overheid bevorderen dat ook mensen met een bescheiden inkomen een huis kunnen kopen. Als de koopsom van hun woning maximaal € 167.300 bedraagt, kunnen ze onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming krijgen in de maandelijkse hypotheeklasten. Die voorwaarden zijn vastgelegd in de Wet bevordering eigenwoningbezit. Vooral starters op de woningmarkt doen de laatste tijd steeds vaker een beroep op de koopsubsidie. Om die reden heeft minister Van der Laan het resterende budget voor deze regeling naar voren gehaald. De koopsubsidie zou hoe dan ook eind 2012 worden stopgezet. Maar vanwege de grote populariteit van de subsidieregeling is het geld dat daarvoor was uitgetrokken al bijna op. Kijk voor meer informatie op www.senternovem.nl.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1