Delftenaren drinken en blowen meer dan regiogenoten, maar hebben minder kans op overgewicht

In Delft is meer sprake van overmatig en zwaar alcoholgebruik dan in andere gemeentes in de regio.

DELFT - De GGD Zuid-Holland West heeft onderzoek gedaan naar de gemiddelde gezondheid in de regio. De algemene conclusie is dat autochtonen en mensen met een hoge opleiding een betere gezondheid hebben dan mensen met een allochtone herkomst of een lage opleiding. Delft vormt hierop een uitzondering.

Ondanks dat Delft binnen de regio de gemeente met de hoogste opleiding per inwoner is, is de Prinsenstad volgens het onderzoek echter niet de meest gezonde gemeente van de regio en dat valt te verklaren. In Delft is namelijk sprake van relatief veel overmatig en zwaar alcoholgebruik. 17 Procent van de inwoners van Delft drinkt ‘overmatig’ alcoholische dranken, hoger dan elke andere gemeente in de regio, waar het gemiddelde 13 procent is. Nog eens 19 procent van de Delftse inwoners maakt zich schuldig aan ‘zwaar alcoholgebruik’, 4 procent boven het gemiddelde in de regio. Ook is Delft de gemeente in de regio waar het meest cannabis wordt gebruikt onder volwassenen. Als het om volwassenen gaat die ooit cannabis gebruikten, geldt voor de regio Zuid-Holland West dat 22 procent van de volwassenen dat ooit deed. Binnen Delft is dat 32 procent. In Delft wonen verder relatief weinig te dikke mensen. Volgens het door de GGD uitgevoerde onderzoek heeft 38 procent van de Delftenaren overgewicht. Dat is ten opzichte van het gemiddelde van 42 procent in de regio relatief weinig. Wel is het risico op angststoornis of depressie hoger in Delft. 

Midden-Delfland 
De Gemeente Midden-Delfland is volgens het onderzoek een gezonde gemeente. Slechts 6 procent van de inwoners is allochtoon en dat percentage is in de regio nergens lager. Het opleidingsniveau van de inwoners van Midden-Delfland is gemiddeld in vergelijking met de andere gemeenten. De inwoners van Midden-Delfland blijken verder rasoptimisten. In de regio hebben ze namelijk het laagste percentage mensen dat de eigen gezondheid als matig tot slecht ervaart. Slechts 7 procent van de mensen in de gemeente vindt de eigen gezondheid ‘matig tot slecht’, terwijl het gemiddelde in de regio op 12 procent ligt. Dat verklaart wellicht dat ‘slechts’ 41 procent van de mensen in Midden-Delfland weleens pijnstillers gebruikt, waar bijna de helft van de volwassenen in de regio Zuid-Holland dat doet. In geen gemeente in de regio voelen zo weinig mensen zich bovendien somber als in Midden-Delfland, waardoor het risico op angststoornissen of depressie ook laag blijft. 29 Procent van de Midden-Delflanders is eenzaam terwijl het gemiddelde in de regio op 36 procent ligt. Midden-Delfland heeft samen met Delft relatief de minste mensen met overgewicht en daar doet de inwoner van deze regio ook veel voor. Slechts 11 procent van de volwassenen gebruikte ooit cannabis en het percentage rokers is het laagst van de regio (16 procent, ten opzichte van het gemiddelde van 23 procent). 

Pijnacker-Nootdorp 
In Pijnacker-Nootdorp ervaart men de eigen gezondheid doorgaans goed. Slechts 9 procent van de inwoners van die gemeente vindt z’n eigen gezondheid matig tot slecht. Dat cijfer blijkt terecht. In Pijnacker-Nootdorp is het percentage volwassenen met een sterke belemmering bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden namelijk lager dan gemiddeld in de regio. Slechts 5 procent van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp heeft te maken met een belemmering. Eenzelfde percentage van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp voelt zich meestal somber en ook dit is laag vergeleken bij de andere gemeenten in de regio. Het is dan ook alles behalve verbazingwekkend dat Pijnacker-Nootdorp het hoogst ‘scoort’ op gebied van psychische gezondheid. Ook het risico op angststoornissen of depressies is lager in Pijnacker-Nootdorp. Het aantal rokers en het aantal volwassenen dat ooit cannabis gebruikte, ligt in Pijnacker-Nootdorp ook lager dan het gemiddelde in de regio. Wel wonen in Pijnacker-Nootdorp relatief veel mensen met overgewicht. Alle resultaten van het gezondheidsonderzoek van de GGD zijn te vinden op de website www.ggdzhw.nl. (MA)

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1