Gemeente Delft subsidieert PerspeKtief

Algemeen

De dagopvang aan de Surinamestraat.

DELFT - Het College van B en W verleent de Stichting PerspeKtief in 2009 een subsidie van 75.000 euro voor het Projectplan Dagbesteding voor dak- en thuislozen. Dagbesteding is een belangrijk onderdeel van het Stedelijk Kompas, een plan om de dakloosheid in de Gemeenten Delft, Westland en Oostland binnen vier jaar met 75 procent terug te brengen.

Tijdens de dagbesteding kunnen daklozen deelnemen aan (groeps)activiteiten, zoals koken, sport en spel en creatieve vorming. Ook kunnen ze zich aanmelden voor werkprojecten, zoals omgevingsbeheer, waarvoor ze een kleine vergoeding ontvangen. Daarnaast kunnen daklozen via het gemeentelijk programma DOEL in aanmerking komen voor een computercursus, een cursus budget hanteren of Nederlands. Ook zijn er mogelijkheden om actief te zijn in de fietsenwerkplaats, de tuin of bij een sportvereniging.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12