Woonberichten: zondag 26 april

Algemeen

De woonberichten uit de Delft op Zondag van 26 april.

Consument wil transparant hypotheekadvies
DELFT – Van de mensen die een hypotheekadviseur bezoeken, wil maar liefst 90 procent weten hoe het precies zit met de advies- en bemiddelingskosten. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder consumenten naar de beloning van tussenpersonen. Het onderzoek is gedaan door Trendbox. De uitkomsten van het onderzoek worden komende week officieel gepresenteerd. Het is opvallend dat de consumenten nu willen dat de hypotheekadviseur met de billen bloot gaat. Tijdens de recente ophef over de beloningen van hypotheekadviseurs is een groot aantal van hen blijven roepen dat het hun klanten allemaal weinig kon schelen, zo lang ze maar een passende en liefst zo goedkoop mogelijke hypotheek konden afsluiten. Steeds meer consumenten realiseren zich echter, zo blijkt uit het onderzoek, dat financieel advies niet ’gratis’ is en vaak ook niet onafhankelijk. 


Wijkprogramma’s voor 2009
DELFT – De wijkprogramma’s 2009 geven in grote lijnen weer wat in de wijken allemaal gebeurt om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te verbeteren of op orde te houden. Tevens komt aan bod hoe de wijkbudgetten daarvoor worden ingezet. Het College heeft het groene licht gegeven voor de wijkprogramma’s. Wethouder Anne Koning is blij met de veelheid aan initiatieven. “Op basis van de wijkanalyses en in goed overleg tussen bewoners en professionals in de wijken ligt voor elke wijk weer een ambitieus programma klaar. Met als doel aantrekkelijke wijken, waar iedereen prettig kan wonen of werken en plezierige contacten kan onderhouden. Waar kinderen veilig kunnen spelen en naar school gaan.” In elk wijkprogramma staan de thema’s voor 2009. Belangrijk zijn verkeer en verkeersveiligheid en het realiseren van meer speelplekken. Voor de aandachtsgebieden Buitenhof, Bomenwijk en Poptahof is de herstructurering het voornaamste thema. Andere thema’s zijn het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, samenleven en betrokkenheid, wonen en woonomgeving en opgroeien in de wijk. De wijkprogramma’s zijn in mei in gedrukte vorm beschikbaar. U kunt de programma’s dan ook raadplegen via www.gemeentedelft.info, onder ‘Wonen en de wijk’. 


Verzorgingstehuis niet populair
DELFT – Een verzorgingstehuis is niet populair onder senioren. Bijna 80 procent van de senioren zegt ‘nooit van zijn leven’ of liever niet hier naartoe te willen verhuizen. Meer dan de helft van hen zegt echter dat er geen alternatieven voor het traditionele verzorgingstehuis zijn. Dit blijkt uit onderzoek dat USP Marketing Consultancy in april 2009 in samenwerking met de Senior Living Group onder ruim 350 55-plussers heeft uitgevoerd. Dit gebeurde in het kader van het Senior Living Event 2009, een bijeenkomst om innovatie in en realisatie van woon- en zorgconcepten te stimuleren in antwoord op de uitdagingen en kansen van een vergrijzende samenleving. 


Veel huizen niet officieel bewoond
DELFT - Van de ruim 7 miljoen woningen in Nederland op 1 januari 2008 was 5,7 procent niet officieel bewoond. Het gaat dus om een aantal van ruim 400.000. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit wil niet zeggen dat ze leeg staan. Het betekent dat er niemand woont die in het bevolkingsregister is ingeschreven. In de drie grootste steden is 10 procent of meer niet bewoond. De Gemeente Den Haag heeft met bijna 13 procent het hoogste percentage niet-bewoning. ‘Niet officieel bewoonde’ woningen kunnen zijn bewoond door personen die niet voor inschrijving in het bevolkingsregister in aanmerking komen. Of ze worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals een praktijkruimte, kinderopvang of studio en dergelijke. Maar ook als tweede woning. Ook kunnen de woningen niet bewoond zijn, omdat de bewoner elders vertoeft door opname in een zorginstelling. Of omdat de persoon bij iemand is ingetrokken en voor de zekerheid de woning aanhoudt. Daarnaast worden woningen door illegalen bewoond. Bij een verhuizing kunnen mensen voor een bepaalde tijd twee woningen hebben. Ook bij grootschalige renovatieprojecten staan er tijdelijk woningen leeg. Verder zijn er nog woningen waarvoor de sloopvergunning is verstrekt, maar die nog niet gesloopt zijn. Deze woningen zijn dus niet direct voor derden beschikbaar ter bewoning. Leegstand betreft ook woningen die nog niet verkocht of verhuurd zijn, zowel nieuwe als bestaande.

Open Gemeenschappelijk Wonen Dag
DELFT – De Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW) houdt op zaterdag 16 mei 2009 de eerste Open Gemeenschappelijk Wonen Dag. Het is de bedoeling dat deze dag voortaan jaarlijks plaatsvindt, op de derde zaterdag van mei. Volgens de LVCW dragen woongemeenschappen bij aan een duurzame samenleving en aan het welzijn van bewoners. De bedoeling van de Open Gemeenschappelijk Wonen Dag is extra aandacht te creëren voor de vele varianten van gemeenschappelijk wonen, zoals groepswonen, centraal wonen, groepswonen van ouderen, woonwerkprojecten, ecodorpen en leefgemeenschappen. Ook Centraal Wonen Delft aan de Fuutlaan 166 opent deze dag de deuren. U kunt tussen 13.00 en 16.00 uur een kijkje komen nemen. Kijk ook op www.cwdelft.nl. Het totale overzicht van alle deelnemers is te vinden op www.lvcw.nl.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12