Cijfers over gevolgen van A13/A16 voor Delft ontbreken, maar daar wordt volgens Rijkswaterstaat aan gewerkt

DELFT – Minister Schultz en de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van stadsregio Rotterdam (tevens wethouder) zijn het in hoofdlijnen eens geworden over het ontwerp Tracébesluit voor de aanleg van de snelweg A13/A16, met voorbehoud voor het advies van de Bestuurlijke Adviesgroep (BAG) en besluitvorming in de (deel)gemeenteraden en provinciale staten.

Hiermee is de bestuurlijke voorkeur een feit. De minister gaat april volgend jaar het standpunt voor de A13/A16 innemen. 

De A13/A16 is een nieuw aan te leggen stuk snelweg tussen de A13 aan de noordkant van Overschie en het Terbregseplein op de A20/A16. Verschillende gemeentes organiseerden al informatiebijeenkomsten voor burgers en bestuurders. Het voorstel voor aanleg van de weg wordt de komende maanden bovendien besproken in de gemeenteraden van Lansingerland en Rotterdam en in vier Rotterdamse deelraden. In Delft lijkt echter niets te gebeuren. Delft is niet betrokken bij de BAG, het advies en de besluitvorming. Opvallend, want de weg heeft ook voor Delft en de bereikbaarheid van de stad gevolgen. Het Delftse College van B en W is op de hoogte van de besluitvorming, maar elke actie lijkt te ontbreken.

Meer files
De A13/A16 zou de dagelijkse files bij Overschie moeten oplossen. Volgens critici veroorzaakt het nieuwe stuk wegechter alleen maar meer files. Een A13/A16 zou volgens hen voor meer verkeer op de A13 zorgen. De A13 zou daarom van knooppunt Ypenburg tot knooppunt Overschie moeten worden verbreed, maar het is nog allesbehalve duidelijk of dit wel (financieel) mogelijk is. 

Verkeersdeskundigen bekritiseren daarnaast het feit dat de laatste studie naar de files die een A13/A16 zou veroorzaken alweer zeven jaar geleden is. In dit onderzoek is overigens níet onderzocht hoe druk het op de A13 ter hoogte van Delft wordt als een A13/A16 wordt aangelegd. Tijdens een bijeenkomst op 13 december van dit jaar vernamen de aanwezigen dat die cijfers er nog altijd niet zijn. De projectgroep A13/A16 van Rijkswaterstaat gaf aan dat de berekeningen hiervoor momenteel plaatsvinden. Dat is opmerkelijk, want de minister moet in april al een beslissing nemen. 

Óok bij Rijkswaterstaat leek men vorig jaar niet helemaal overtuigd van de aanleg van een A13/A16. Alle departementen werd begin 2010 bij de Brede Herwaardering gevraagd om op te geven welke bezuinigingen mogelijk zijn. Rijkswaterstaat gaf toen de ‘hoogste prioriteit’ aan het afvallen van de A13/A16. Volgens Rijkswaterstaat ‘lost de A13/A16 de verkeersproblemen niet op’, is de A13/A16 ‘als tolweg niet te financieren’ en is de weg bovendien ‘te duur’. 

Over het prijskaartje verschillen de meningen. Volgens de minister kost de A13/A16 zo’n 990 miljoen euro. Volgens critici wordt de weg minstens twee keer zo duur. Want, merken zij op, de A13/A16 heeft alleen nut als ook de A13 wordt verbreed en dit kost 1 miljard euro. Hiermee kost de weg dus bijna 2 miljard euro en dat geld is er niet. (JN)

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1