Korte berichten

Algemeen

Alle korte berichten uit de Delft op Zondag van 27 september.

Brandweer onderzoekt vreemde lucht

DELFT – De regionale alarmcentrale van de Brandweer heeft vrijdagmorgen verschillende meldingen ontvangen van stankoverlast in de regio Haaglanden, waaronder Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Delft. De melders belden rond zeven uur naar de alarmcentrale en gaven aan dat ze een lucht roken die op gas lijkt. De gezamenlijke hulpdiensten hebben navraag gedaan bij de milieudienst van de regio Rotterdam-Rijnmond. De uitstoot van onder meer uitlaatgassen in combinatie met het huidige weertype zorgen ervoor dat de benzineluchten van bijvoorbeeld auto’s niet naar boven gaan maar blijven hangen. Dit is vermoedelijk de oorzaak van de klachten. De lucht is hinderlijk, maar niet schadelijk voor de gezondheid. Vanaf ongeveer half acht ’s kwamen er geen meldingen van stankklachten meer binnen.


TU Delft benoemt twee Antoni van Leeuwenhoekhoogleraren

DELFT - De TU Delft heeft dr. Theo Dingemans en dr. Harm Jonker benoemd tot Antoni van Leeuwenhoekhoogleraar. De Antoni van Leeuwenhoekleerstoelen van de TU Delft zijn bedoeld om jonge, excellente wetenschappers vroegtijdig te bevorderen tot hoogleraar, zodat ze hun wetenschappelijke carrière maximaal kunnen ontwikkelen. Jonker richt zich op de rol van wolken in het klimaatonderzoek, Dingemans houdt zich bezig met nieuwe high-performance polymeren.


Drie basisscholen vierden 30-jarig jubileum

DELFT - Dertig jaar geleden gingen de eerste drie basisscholen in Tanthof van start. In het oudste gedeelte van Tanthof-Oost vierden Basisschool De Ark, de Regenboog en de Simon Carmiggeltschool deze week daarom hun 30-jarig bestaan. Wethouder Dick Rensen gaf woensdag het startsein voor het jubileum. Alle kinderen lieten gekleurde ballonnen op en ze ontvingen aansluitend een leuk jubileumaandenken.


Vernieuwde Jaffalaan is bijna klaar

DELFT - De Gemeente Delft legt momenteel de laatste hand aan de werkzaamheden op en nabij de Jaffalaan. Sinds juli kunnen verkeersdeelnemers hier al gebruik maken van de vernieuwde rijstroken voor het autoverkeer en het geasfalteerde fietspad. Bovendien zijn de aansluitende fietsroutes aangepast, zodat de situatie voor fietsers veiliger is gemaakt. De uiteindelijke oplevering vindt volgens planning plaats in oktober. De Jaffalaan moet in de toekomst de huidige functie van de Julianalaan als wijkontsluitingsweg gaan overnemen.


Ambassadeurs Vakantiebank in het zonnetje gezet

DELFT – Als afsluiting van een succesvol eerste jaar van de Campagne ‘Geef ze de Vijf’ werden deze week de ambassadeurs van de Vakantiebank - C1000, Kobus Kuch, Verfhandel Verbeek en Kindercentrum Ziezoo - in het zonnetje gezet. Om fondsen te werven, maar vooral ook om draagvlak te creëren onder de Delftse middenstand en bevolking, heeft de Vakantiebank deze ondernemers bij de activiteiten betrokken. Het eerste jaar is er ruim 13.000 euro opgehaald waarvoor de ambassadeurs het originele Ambassadeurs Certificaat ontvingen. Volgend jaar wordt het aantal ambassadeurs uitgebreid. Vanwege het groeiende aantal activiteiten en deelnemers zoekt de Vakantiebank nog enthousiaste vrijwilligers. Zij kunnen contact opnemen via telefoonnummer 015 - 214 18 79.


Duurzaam onderwijsgebouw biedt oplossing ruimtebehoefte TU

DELFT - De TU Delft opende donderdag haar nieuwe onderwijsgebouw aan de Kluyverweg 5 in Delft. Het gebouw, dat is overgenomen van Hogeschool INHolland, biedt een duurzame, snelle en relatief goedkope oplossing voor de behoefte aan extra en moderne onderwijsruimte voor het groeiende aantal studenten. Sinds enkele jaren groeit de TU Delft snel. Dit jaar zijn er ongeveer 20 procent meer eerstejaars aan een studie in Delft begonnen dan vorig jaar.Top-auto-ontwerpers keren terug op het Delftse nest

DELFT - Industrieel Ontwerpers afkomstig van de TU Delft spelen internationaal een opvallend grote rol als auto-ontwerpers. Ze bezetten momenteel absolute topposities als ontwerper bij fabrikanten als BMW, Volvo, Renault en Pininfarina. Afgelopen vrijdag keerden negen van deze TU Delft-alumni terug naar het oude nest waar ze op het symposium ‘Advanced Automative Design’ over de toekomst van het auto-ontwerpen.


Berenclub van Buurtraad ’75

DELFT – Buurtraad ’75 heeft een aparte Berenclub. De Berenclub bestaat uit een vaste kern en een aantal losse vrijwilligers, die jaarlijks terugkomende activiteiten voor kinderen organiseren. Deze activiteiten zijn in de regel bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd, maar hier wordt ook wel eens van afgeweken. In de laatste week van de basisschoolvakantie was er bijvoorbeeld een Speelweek. Maar ook is er straks weer een Kerst-Inn op de maandag vóór Kerstmis. Bedoeld voor kinderen vanaf zes jaar. Buurtraad ’75 is actief in Wijkcentrum De Parel in de Van Beresteynstraat 99. 


Vogelvreugd in De Parel

DELFT – In wijkcentrum De Parel komt de Delftse vogelvereniging Vogelvreugd elke eerste maandag van de maand op bezoek. De leden van de vogelvereniging komen bij elkaar om wetenswaardigheden uit te wisselen en dia’s te bekijken. De club is opgericht in april 1954. Voor meer informatie over de activiteiten van de club kunt u contact opnemen met Aad Krijgsman via (015) - 261 24 91.


Dansen in De Wending

DELFT – Het is weer dansen geblazen in Buurthuis De Wending. Elke eerste vrijdag van de maand kunnen tieners zich uitleven tijdens een echte Tienerdisco. Het feestje duurt altijd van 19.00 tot 22.00 uur. Ook de maandag staat in het teken van dansen in De Wending. Dan is er namelijk Streetdance. Jongeren van negen tot en met twaalf jaar kunnen tussen 15.30 en 16.30 uur terecht. De groep van jongeren tussen de dertien en zestien jaar kan van 16.45 tot 17.45 uur aan de gang. Buurthuis De Wending is te vinden in de Raamstraat 67. Telefoon: (015) - 212 65 89.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

!