VVD en MKB Delft willen dat gedupeerden nu eens krijgen waar zij recht op hebben

DELFT – Wanneer je schade ondervindt door een project dat door de Gemeente wordt gerealiseerd, dan moet die schade kunnen worden verhaald. Speciaal hiervoor is er een Planschade en Nadeelcompensatie-regeling, maar die regeling mankeert volgens de VVD en MKB Delft van alles aan.

De VVD trok daarom onlangs al aan de bel. Zij stelden het College van B en W enkele kritische vragen. Met grote projecten als de Spoorzone, Tramlijn 19 en de renovatie van de St. Sebastiaansbrug die op komst zijn, moet de regeling namelijk wél duidelijk zijn, zo vinden de liberalen. Ook fractievoorzitter Lennart Harpe maakt zich druk om de huidige regeling. “Als mensen zich hiervoor aanmelden dan komen zij in een langdurig juridisch traject. En uiteindelijk horen ze vaak ‘nee’.” Harpe vindt dat de Commissie wel wat ruimhartiger mag optreden als het om het vergoeden van schade gaat. “Niet dat we nu moeten gaan strooien met geld, maar kijk gewoon naar waar men recht op heeft.” 

Ook Richard Wernekinck van MKB Delft is niet bepaald te spreken over de gulheid van de Gemeente als het om het vergoeden van schade gaat. Als voorbeeld noemt hij een winkel in de Choorstraat. Zij moesten tot de Raad van State doorgaan om hun gelijk te krijgen. Dat kregen ze, maar de Commissie legde dit oordeel naast zich neer. “Ik begreep laatst dat de Gemeente nu al zeven keer zoveel juridische kosten hier aan heeft gehad, dan dat het schadebedrag was”, vertelt Wernekinck. “De uitspraak van een rechter is voor de commissie niet bindend, ze kunnen het zo naast zich neerleggen. Dat maakt de regel onwerkbaar.” 

Ook beklagen zowel Harpe als Wernekinck zich over de onduidelijkheid van de regeling. De Gemeente Delft maakt de mooiste folders en brochures, maar als je wilt weten hoe je je schade vergoed kunt krijgen moet je wel een echte speurneus zijn, zo luidt de strekking. “Ze maken die regeling bewust zo vaag en niet-transparant”, foetert Wernekinck. “De regeling is bovendien dusdanig onbekend dat niemand er gebruik van maakt. Ook omdat je bij de Gemeente, als je schade wilt komen verhalen, wordt afgepoeierd. Harpe gelooft niet dat de Gemeente de regeling expres zo ‘onaantrekkelijk’ maakt. “Maar de ondernemers komen er in deze stad wel wat bekaaid vanaf”, vindt hij. “Ik vind dat de Gemeente zich moet realiseren dat het midden- en kleinbedrijf de motor van de stad draaiende houdt. Dan vind ik dat we die groep minimaal net zoveel aandacht moeten geven als de mensen met een laag inkomen, waar nu veel voor wordt gedaan.” 

Harpe heeft wel wat ideeën over hoe het beter kan. “Die regeling moet duidelijker, transparanter”, zo vindt de fractievoorzitter van de VVD. “En er moet in de Commissie, die momenteel nog bestaat uit een accountant, een jurist en een taxateur, ook een verteenwoordiging van de ondernemers in zitten.” Wernekinck sluit zich hier helemaal bij aan. “En ik wil dat gedupeerden niet meer jarenlang op een uitspraak moeten wachten”, vervolgt Harpe. 

Het is volgens beide mannen in het algemeen belang dat er eens goed naar de huidige planschade en nadeelcompensatie-regeling wordt gekeken. Lennart Harpe is dan ook blij met de toezegging van Wethouder Ronald Vuijk dat ie de regeling in december gaat ‘herijken’. “Dat betekent dat ie gaat kijken of die regeling wel houdt snijdt en of er verbetering mogelijk is”, legt Harpe uit. “Het staat nu op de agenda voor de Commissievergadering van december. Ik ben absoluut blij met die toezegging. We hebben dit al vaker geroepen en we zijn blij dat er nu werk van wordt gemaakt, maar het gaat uiteindelijk om het resultaat in de praktijk.” (JN)

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1