Stichting Komitee Vrouwen in de Bijstand Delft heft zichzelf op, vooral vanwege geldgebrek

Algemeen

DELFT – De Stichting Komitee Vrouwen in de Bijstand Delft heeft zichzelf, na ongeveer 20 jaar, opgeheven. Gebrek aan financiële en facilitaire middelen is de reden. Al drie jaar ontvangt de stichting geen subsidie meer van de Gemeente Delft.

Bestuurslid Annelies de Munck licht toe: “Na 20 jaar moeten we constateren dat we geen geld meer hebben om de activiteiten voort te zetten. Door samen te werken met anderen hebben we het nog een tijdje zonder subsidie kunnen uitzingen, maar het bleek uiteindelijk niet haalbaar om door te gaan. Wij konden diverse onkosten, zoals een telefoon, en de huur van ons pand aan de Reinier de Graafweg niet meer betalen. Zonder geld is het een lastig verhaal.” De stichting ondersteunde jarenlang bijstandsvrouwen in Delft en omstreken. “Wij hielpen de vrouwen met het veroveren van hun economische zelfstandigheid en geloof in zichzelf,” vertelt De Munck. “In ons kantoor hadden we een huiskamer waar we onze cliënten ontvingen. We hielden daar spreekuur, gaven er conversatielessen, cursussen en themaochtenden. Bijvoorbeeld over budgettering.” 

Ellis Hazendonk, communicatieadviseur van de Gemeente Delft, legt uit dat de komst van het Vrouw-/Kindcentrum aan de Aart van de Leeuwlaan de aanleiding was om geen subsidie meer te verstrekken. “In 2004 heeft een aantal vrouwengroepen het College verzocht om in Delft een Vrouw-/Kindcentrum te realiseren. Door de krachten en middelen van de diverse vrouwenorganisaties te bundelen zouden ze meer kunnen betekenen voor de doelgroep.” Het centrum, waarin autochtone en allochtone vrouwen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten, heeft volgens haar een nadrukkelijk emanciperende rol. “In het centrum worden de belangen van álle vrouwen in Delft vertegenwoordigd. Ook die van vrouwen in de bijstand.” 

Tot de komst van het Vrouw-/Kindcentrum was er, volgens Hazendonk, weinig overleg en afstemming tussen de verschillende organisaties. Hierdoor waren de activiteiten onvoldoende op elkaar afgestemd en vonden ze plaats op verschillende locaties. “De mogelijkheden van ‘doorgroeien’ naar activiteiten die deelname aan vorming, scholing en eventueel de arbeidsmarkt dichterbij brengen werden onvoldoende benut.”

Deelname afgewezen
Volgens Hazeldonk is aan alle vrouwenorganisaties destijds ruimte geboden in het Vrouw-/Kindcentrumcentrum. “De consequentie was echter wel dat de bestaande subsidiebedragen van de afzonderlijke organisaties zouden worden samengevoegd. Gevolg was dat de Gemeente geen subsidie meer verstrekte voor afzonderlijke activiteiten, zoals die van de Stichting Komitee Vrouwen in de Bijstand Delft. Het Komitee heeft hier bezwaar tegen gemaakt en uiteindelijke deelname aan het Vrouw-/Kindcentrum afgewezen.” De reden hiervoor was de vrees van het Komitee dat het in het nieuwe centrum geen anonimiteit meer kon bieden. 

De Gemeente heeft overigens goede ervaringen met de initiatiefneemsters en leden van het Komitee. Betty Ireeuw en Annelies de Munck hebben jarenlang in het Panel Werk & Inkomen deelgenomen. Onlangs nam dit panel afscheid van hen. 

Hazeldonk: “Ze zijn heel lang een belangrijke gesprekspartner en klankbord geweest over gemeentelijk beleid. De vrouwen beschikten over veel kennis, ervaring en overtuigingskracht. Wethouder Saskia Bolten was bij hun afscheid aanwezig. Zij heeft nadrukkelijk haar waardering en dank voor de tomeloze inzet van de dames uitgesproken.” Annelies de Munck bevestigt hun bijdrage voor dit panel: “Als belangenbehartiger van vrouwen in de bijstand hebben Betty en ik veel signalen afgegeven waardoor het beleid werd bijgesteld. We hebben daar veel werk verricht.” Annelies de Munck legt zich erbij neer dat het afgelopen is en uit met het Komitee. “Het is niet anders.” Wel verbaast het haar dat, juist in deze moeilijke economische tijd, de Gemeente niets meer voor de stichting kan doen. (MdB)

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

!