Wat ik zeggen wil

Algemeen

Gillisbuurt
DELFT – Naar aanleiding van het artikel in Delft op Zondag van 13 september: ik vind het toch wel wat kort door de bocht om alles op het bordje van de Gemeente te leggen. De jongeren vervelen zich, dus moet de Gemeente daar wat aan doen? Ik heb zelf pubers in huis die zich af en toe gruwelijk vervelen, maar hoort dat ook niet een beetje bij het puber zijn? Mijn pubers gaan in ieder geval niet op straat hangen en lopen rotzooien. Waar zijn de ouders van deze jongeren, hebben zij niet de taak met hun kroost bezig te zijn? Natuurlijk vind ik ook dat wat er nu met de buurthuizen gebeurt niet in de haak is. Maar nogmaals: je kunt niet alles hierop afschuiven. Jongeren en hun ouders moeten ook eens de hand in eigen boezem steken.

J. Winkelman - Delft 

De schijn tegen ...
DELFT - Naar aanleiding van verschillende gebeurtenissen in en rond DOK afgelopen weekeind dit ingezonden stuk. Afgelopen zaterdag werden de bewoners van het DOK-gebouw en omgeving vergast op de geluidsoverlast van een feest in de bibliotheek. Uit her en der rond het DOK opgeplakte foto’s bleek het te gaan om het huwelijksfeest van de directeur van het DOK. Ja, u leest het goed, de bibliotheek werd ingezet voor een privé discofeest van de directeur. Als je een beetje goede band hebt/wilt hebben met je buren, dan geef je ze even een seintje als je een groot feest geeft met mogelijke muziekoverlast. Zo niet het DOK; dat vond het niet nodig de omwonenden op de hoogte te stellen van de te verwachten geluidsoverlast of van het eindtijdstip van de festiviteiten. Of was het juist de bedoeling het feest tot het laatste moment zo veel mogelijk verborgen te houden? En was dat feest er misschien ook de reden van dat DOK op zondag niet open was, zoals wél stond vermeld in het programmaboekje van de Open Monumentendag? In elk geval krijg je zo als directeur van DOK wel de schijn van belangenverstrengeling tegen.

Ernst Neher - Delft 

Aanleg A4

DELFT - Graag wil ik reageren op de ingezonden brief van Martin Stoelinga in Delft op zondag van 13 september, omtrent onder andere de aanleg van de A4. Martin Stoelinga heeft helemaal gelijk! Althans, betreffende de aanleg van de A4. Het feit dat deze er nu eindelijk eens moet en gaat komen is alleen maar omdat de aanleg nu lang genoeg door minderheidsgroepen met niet relevante argumenten is tegengehouden. Of wilt u beweren dat de optie van Milieudefensie, om de A13 te verbreden, een goede is? Waar moet in godsnaam die verbreding dan plaatsvinden? Ik heb zo het flauwe vermoeden dat alle voorstanders van de verbreding nog nooit verder zijn geweest dan de afslag Delft-Zuid, want anders zouden zij niet zo halsstarrig vasthouden aan deze optie. Wellicht hebben zij nog nooit kunnen aanschouwen dat de A13 in Overschie (dat ligt aan het eind van de A13, vlakbij Rotterdam) zowat door de voorkamer van enkele honderden huiskamers loopt. Dus van verbreden komt dan weinig. Of biedt Milieudefensie dan een (redelijk) alternatief voor deze honderden gezinnen in de vorm van een woning in Midden-Delfland? Dat zou een zeer goeie zet zijn, waarbij de A4 dan inderdaad niet nodig is! Maar: wij allen weten dat dit niet het geval is, dus die honderden gezinnen staan niet te trappelen om een extra rijstrook langs hun vensterbank aangelegd te zien. Om over de bestaande geluids- en stankoverlast nog maar niet te spreken.
Kortom: laat die A4 nou maar gewoon komen, dan hebben de mensen (en wellicht manege Randstand ook) in Overschie wellicht in de toekomst wat meer lucht. Dan kan het kleine beetje natuur in Midden-Delfland (in de vorm van wat muggenzifters) zich zeker aanpassen aan de komende Rijksweg en kan er, bij een opgetreden verkeersinfarct op de A13, alternatief gereden worden via de A4. Maar, ik zeg waarschijnlijk iets geks, want er is natuurlijk nooit een verkeersinfarct op de A13? Nee, mensen van Milieudefensie, als je in de polder loopt te zoeken naar spijkers op laag water of aan het vissen bent in troebel water, dan weet je dat niet.
En mochten de mensen denken dat ik zelf geen natuurliefhebber ben: natuurlijk wel, ook ik fiets regelmatig over Abtswoude tussen Rotterdam en Delft heen en weer, waarbij ik me groen en geel erger aan alle klabakken die vooral GEEN 50 of 60 rijden (harder dus), voor deze mensen mag de A4 heel gauw komen! Of ik fiets ook wel eens over het dijklichaam wat straks A4 moet heten. Wat ik daar tegenkom: inderdaad, wat hondeneigenaren die hun hond achter de konijnen aanjagen! En als je daar wat van zegt, is de reactie: ‘er zijn er toch genoeg’… En over de wandeling die ik laatst gemaakt heb (via Schipluiden) naar Vlaardingen en dan terug, kan ik heel kort zijn: ik heb lopen zoeken naar die zeldzame weidevogel, maar wellicht was deze al vertrokken naar betere oorden, want ik kon er geen ontdekken. Conclusie: Milieudefensie, maak u druk om andere zaken!!

Frank Muller
projectleider BO LEV I&P
Integrale coördinatie 3
Rayon ZuidWest (RZW)
Rotterdam

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

!