Dubbel Delft

Aan de Aart van der Leeuwlaan bevindt zich Woonzorgcentrum Abtswoude, één van de bekendere accommodaties voor ouderen in Delft. Los van de goede zorg onderscheidt Abtswoude zich al jaren door het organiseren van allerlei culturele activiteiten. Er is een galerie en er zijn podiumactiviteiten. In Bouwkunde-stad Delft is het niet zo moeilijk om informatie over dit pand te vinden.

Zo is er de ‘Stichting Architectuurgids Delft’ die over Abtswoude meldt: ‘In 1962 verliet de eigenzinnige Haagse architect Schamhart de gemeentedienst en startte een klein bureau aan huis. Dit wooncentrum voor ouderen was een van zijn eerste belangrijke opdrachten. Het ontwerp was een krachtig statement om bejaarden op een nieuwe manier te huisvesten. Hij stelde de begane grond, die in moderne gebouwen vaak wordt weggedacht, juist helemaal ter beschikking van de gebruikers. Het draait om de wisselwerking tussen omgeving en gebouw, tussen individu en leefgemeenschap. Het centrum is samengesteld uit zes korte geschakelde vleugels met een maximale hoogte van zes lagen. Ze bieden een grote variatie aan woningtypen. Van alle kanten ontving het gebouw lof. Overal is de intentie voelbaar om de bewoners een eigen domein te geven. Abtswoude vormt een eigen besloten wereldje, dat echter ook in contact staat met de buitenwereld. Zo vervult de kapel naast de ingang een buurtfunctie en wordt de centrale ontmoetingshal sinds jaar en dag ook als kunstgalerie gebruikt’. Het uit de jaren zestig van de vorige eeuw daterende gebouw is vanzelfsprekend de afgelopen decennia regelmatig aangepast aan nieuwere wooneisen. Het is er nog steeds goed toeven. De naam Abtswoude, een buurtschap, wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde uit 1214 en dankt de naam waarschijnlijk aan het aangrenzende ‘Abtsrecht’. Abtswoude behoorde tot de gemeente Hof van Delft, werd na opheffing bij Schipluiden gevoegd, en kwam bij gebiedsuitbreiding van de gemeente Delft in 1960 in Delft te liggen. Even terug naar de cultuur aan de Aart van der Leeuwlaan. In Wooncentrum Abtswoude kunt u op 6 november genieten van het ‘Trio Luccicante’, met licht-klassieke muziek en in de galerie vindt u tekeningen uit Irak van Irakees Kamal Alkhataji. U bent van harte welkom.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1