Delfts bedrijfsleven positief over Ondernemersfonds

DELFT – Het bedrijfsleven in Delft denkt positief over de komst van een gemeentebreed Ondernemersfonds. Dat blijkt uit een inventarisatie die in opdracht van Kamer van Koophandel Delft, VNO-NCW Delft, Stichting Centrum Management Delft (SCMD), MKB Delft en met steun van de Gemeente Delft is gehouden.

De afgelopen twee maanden zijn er gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van ondernemers- en winkeliersverenigingen, grote bedrijven en instellingen in Delft. Uit deze gesprekken blijkt dat er belangstelling bestaat voor een gemeentebreed Ondernemersfonds. Een fonds ‘voor en door ondernemers’, waarmee zaken gerealiseerd kunnen worden die door de ondernemers worden gezien als collectief belang en niet binnen het ‘reguliere takenpakket’ van de Gemeente vallen. Door de instelling van zo'n Ondernemersfonds wordt de positie van ondernemend Delft en al haar initiatieven versterkt. Dat blijkt ook uit voorbeelden elders in het land. De basis van het fonds zou een beperkte verhoging van de Onroerende Zaakbelasting voor de categorie niet-woningen kunnen zijn. Door de toepassing van een goede verdeelsystematiek (trekkingsrecht) komt het geld, opgebracht in een deelgebied, ook beschikbaar voor besteding in dat gebied. Op deze wijze krijgen zogenaamde freeriders geen kans meer om zich aan hun verantwoordelijkheid te onttrekken. Voorts wordt, zoals elders is gebleken, de organisatiegraad in de stad verder vergroot. De Kamer van Koophandel, VNO-NCW, SCMD en MKB Delft zijn positief over de uitkomsten van de eerste inventarisatieronde. Daarom worden de gesprekken de komende periode voortgezet. Ook zal met de politiek gesproken worden over het onderwerp. Als er voldoende draagvlak bestaat worden voorbereidingen getroffen voor besluitvorming in het najaar en een start per 1 januari 2011.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1