Kijk op de wijk berichten

Internationaal dansen voor 55-plus
DELFT – Bewoners van de wijk van 55 jaar of ouder kunnen elke maandagochtend in Wijkcentrum De Parel komen dansen. Bij de activiteit ‘Internationaal dansen’ staan traditionele en moderne dansen uit alle werelddelen op het programma. Het tempo, de vorm en de moeilijkheidsgraad worden afgestemd op de conditie van de deelnemers. U hoeft niet met z’n tweeën te zijn om deel te nemen. Halverwege de les is er een pauze, dus tijd voor koffie en een praatje. De les vindt plaats van 10.00 tot 11.00 uur. Wijkcentrum De Parel vindt u in de Van Beresteynstraat 99.


Geluidsniveau beheersen
DELFT – Vlakbij Voordijkshoorn wordt hard gewerkt aan de nieuwbouwwijk Harnaschpolder Delft. Woningen zijn geluidsgevoelige bestemmingen. Het gemeentelijk beleid richt zich op het voorkomen van te hoge geluidsniveaus bij de realisatie van dergelijke nieuwe bestemmingen. Hiervoor heeft het College de nota ‘Beleid hogere waarden Wet geluidshinder’ vastgesteld. Hiermee is het voor de Gemeente Delft mogelijk om het geluidsniveau op de gevel te beheersen. Als blijkt dat niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde (48dB) uit de Wet geluidhinder kan de Gemeente overwegen een zogenaamde ‘hogere waarde’ te verlenen.


Computergebruik in De Parel
DELFT – Wijkcentrum De Parel biedt uitstekende mogelijkheden voor computergebruik. Bewoners van de wijk kunnen op veel momenten in de week gebruik maken van de hier aanwezige computers. Maandag en dinsdag is er van 14.00 tot 16.00 uur zo’n computerinloop. Donderdag en vrijdag is de computerinloop van 9.00 tot 12.00 uur. Speciaal voor ouderen is er op dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur een computercursus. Hiermee kunnen ze meer bedreven raken in het gebruiken van de computer. Eén keer per maand is er in het Wijkcentrum ook een complete Computerdag. Die duurt altijd van 10.00 tot 22.00 uur. Wijkcentrum De Parel vindt u aan de Van Beresteynstraat 99. Telefoon: (015) - 214 03 01.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1