Invoering Europaregeling heeft grote gevolgen voor toewijzing van sociale huurwoningen

Algemeen

DELFT - Op 1 januari 2011 treedt de 'Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting' in werking. Deze regeling is de uitvoering van een besluit dat door de Europese Commissie op 15 december 2009 is genomen.

De regeling verplicht de woningcorporaties 90 procent van hun sociale huurwoningen toe te wijzen aan huishoudens met een gezamenlijk fiscaal jaarinkomen tot € 33.614. Corporaties die niet aan de regeling voldoen, komen niet meer in aanmerking voor goedkopere leningen en lagere grondkosten. De regeling geldt alleen voor nieuwe huurcontracten; voor bestaande huurcontracten heeft de regeling geen gevolgen.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12