Politieke partijen zijn het roerend eens: op 3 maart moet de stemming er goed inzitten

DELFT – U moet het natuurlijk helemaal zelf weten, maar zelfs de politieke partijen zijn het daarover hartgrondig eens: het zou wel héél fijn zijn als u op 3 maart a.s. gaat stemmen.

Ja, dat is best mooi, dat daarover binnen de Delftse politiek geen enkel verschil van mening bestaat. Op 3 maart niet komen stemmen, dat is gewoon hartstikke zonde. En ook niet echt handig. Natuurlijk, er is op hoe deze stad bestuurd wordt van alles aan te merken. Er gaat het nodige goed en ook het onnodige niet. De meningen over hoe het zou moeten lopen, zoals het hoort, niet zelden hartstochtelijk uiteen. Maar klagen en mopperen en dan, als daar een unieke gelegenheid voor is, je stem niet verheffen, dat is een typisch geval van jammer maar helaas. Of misschien zelfs wel van dom, dom, dom.
Stemmen mág. Stemmen móet dus niet. Hoewel. We maakten, hoe dan ook, een rondje langs de Delftse politieke partijen. We vielen ze lastig met deze verpletterend eenvoudige vraag: Waarom moeten we op 3 maart allemaal naar de stembus?
Jan Peter de Wit, van Leefbaar Delft, vindt het hierom belangrijk dat iedereen gaat stemmen: "Door de aanleg van de spoortunnel gaat Delft flink op de schop. Dat zal de nodige grote problemen geven. Er staan ons ook forse bezuinigingen te wachten. Er is een krachtig stadsbestuur nodig dat goed kan communiceren met de bevolking. Veel Delftenaren klagen over de Gemeente, ze keren zich af van de politiek. Dat is slecht voor de democratie. Daar moet verandering in komen". Dus, smeekt hij bijna: "Ga stemmen. Laat merken dat het u wat kan schelen hoe het verder gaat met uw stad en buurt. Laat van u horen!" 

Ook Bianca van der Werf (Lid Bianca van der Werf) windt er geen doekjes om. "Ben je ontevreden met hoe het allemaal reilt en zeilt binnen deze Gemeentemuren? Ben je deze gevestigde orde meer dan zat? En heb je het helemaal gehad met de politieke cultuur in onze stad? Dan is er op 3 maart a.s. het machtige en krachtige middel voor Delftenaren om naar de stembus te gaan en af te rekenen met de huidige bestuurders en volksvertegenwoordigers van onze stad. Doen hoor! En voor de degenen wie het allemaal worst zal wezen: blijf lekker binnen bij de kachel, maar heb dan ook geen klagen!" 

Marjon van Holst, lijsttrekker van de Delftse PvdA, geeft een opsomming van de vele, 'soms ingrijpende beslissingen' waarvoor de Gemeenteraad de komende vier jaar staat: "Werkgelegenheid, zorg, wonen en woonomgeving, groen, jongeren en onderwijs, samenleven, milieu en duurzaamheid, kunst en cultuur, veiligheid en de bereikbaarheid van de stad. Beslissingen die iedere inwoner van Delft aangaan". Dus: "Uw stem telt bij al deze beslissingen. Met uw stem maakt u duidelijk wat u voor de stad belangrijk vindt. Wat goed gaat, wat nog beter kan, wat anders moet. Hoe gemeentegeld eerlijk en met zorg besteed wordt. Mensen maken de stad, ook in financieel lastige tijden. Uw stem telt".

'WIE NIET STEMT, ZET ZICHZELF BUITENSPEL'
"Omdat gemeentepolitiek ertoe doet!" schreeuwt Fleur Norbruis (GroenLinks) het bijna van de daken. "Een ieder die stemt, oefent invloed uit op de samenstelling van de Gemeenteraad en daarmee op het beleid van de komende vier jaar in Delft. Zo laat je zien hoe jij wilt dat er met Delft wordt omgegaan. Niet onbelangrijk als je kijkt naar de uitdagingen waar Delft voor Staat: de economische crisis, de klimaatcrisis en grote projecten als de Spoorzone. Bovendien wordt het lokaal bestuur steeds belangrijker. Gemeenten hebben grote verantwoordelijkheden gekregen als het gaat om de bijstand, het arbeidsmarktbeleid, de inburgering en de aanpak van het voortijdig schoolverlaten. Wie niet stemt, zet zichzelf buitenspel. Stemmen dus!" 

Je stem verheffen zonder dat je geluidsoverlast veroorzaakt, het heeft wel iets. Bovendien, zegt Aad Meuleman van Stadsbelangen-Delft, is stemmen "een eerste wapen waarover iedereen beschikt om zaken te kunnen veranderen". Immers: "Onze toekomst hangt gedeeltelijk af van politieke beslissingen. Vertegenwoordigers kunnen kiezen en ze kunnen terugwijzen, dat is een fundamentele vrijheid van iedere kiezer. Verkiezingen zijn dus scharniermomenten in de werking van onze democratie. Het zijn momenten waarop iedere burger, volledig gelijk en vrij, zijn stem kan laten horen. Die stem is dan ook het ultieme en beslissende middel waarover iedere burger beschikt om het bestuur van de gemeente mee richting te geven". Kort en goed: "Als je 'Dol op Delft' bent, ga je stemmen!" 

VVD-lijsttrekker Lennart Harpe vindt ook dat er op 3 maart lange, lange rijen voor de stemlokalen moeten staan. "De lokale politiek gaat over zaken in je directe woonomgeving. Over de bereikbaarheid van je wijk, over je veilig voelen op straat, over het beperken van de lokale lasten. Juist nu is het van belang dat Delftenaren duidelijk maken welke partij hun vertrouwen geniet. De komende jaren staat er veel te gebeuren. De omstandigheden zullen niet altijd even makkelijk zijn. Dat vraagt om een stabiel en slagvaardig stadsbestuur. Door te stemmen oefen je hierop invloed uit". 

Joëlle Gooijer, lijsttrekker van de ChristenUnie, maakt het evenmin moeilijker dan nodig is. "Elke burger zou moeten stemmen, omdat democratie nooit vanzelfsprekend is en alleen vitaal blijft door eraan deel te nemen. Stemmen is wel het minste dat je kunt doen. Van alle Overheden staat de Gemeente het dichtst bij de burger. De Gemeenteraad neemt belangrijke beslissingen over hoe de stad moet worden georganiseerd en ingericht. Door te stemmen geef je aan in welke richting dat moet. En weet je je vertegenwoordigd door een partij in de Raad die jouw visie op de samenleving deelt. Bewuste burgers gaan dus naar de stembus en kiezen zelf het bestuur dat de komende vier jaar zal bouwen aan Delft".

'DELFTENAREN ZIJN DE BAAS VAN DE STAD'
Milène Junius, de lijsttrekker van het CDA, vindt het vanzelfsprekend dat je je stem laat horen. En dan mag het, wat haar betreft, ook best een stem voor het CDA zijn. Want: "Wat is voor jou belangrijk? Wat beweegt je? Het CDA Delft is voor en van iedereen vanuit de kernwaarden Solidariteit, Gespreide verantwoordelijkheid, Publieke gerechtigheid en Rentmeesterschap. Daarom gaan we voor Delft terug naar de mensen, willen we ruimte voor vrijwilligers en verenigingen in wijkgebouwen, moet er een sociaal vangnet zijn voor een ieder die dat nodig heeft, ijveren we voor lage lasten en voor

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1