Afbeelding

Het Delftse openbaar vervoer is goed geregeld, al kan het hier en daar natuurlijk altijd beter, vindt Rover-voorzitter Van der Kramer

Algemeen

Editie: Week 52, Jaargang 20 |

DELFT – Een paar weken geleden kreeg busrijdend Delft voor de zoveelste keer te maken met gewijzigde diensten. Een halte weg, een andere erbij, de ene route beter, de andere minder. Het is allemaal een kwestie van wennen, maar voor sommige – vooral oudere - mensen is dat geschuif met buslijnen een crime. Een enkeling wendt zich met klachten tot Reizigers Vereniging Openbaar Vervoer afdeling Delft. Kortweg Rover. Daar staat voorzitter Van der Kramer klaar met een luisterend oor en tips. Het kan namelijk hier en daar best beter. Maar, zegt hij, we moeten ook weer niet denken dat ons openbaar vervoer slecht is geregeld, want eigenlijk hebben we niet zo heel veel te klagen…

Van der Kramer haakte in 1974 aan bij de voorloper van wat nu Rover is. Die werd in 1973 opgericht door twee Delftse gemeenteraadsleden. “Er waren in die tijd plaatselijke groepen, naar Rover landelijk. De vertegenwoordigers hiervan ontmoetten elkaar op bijeenkomsten van Rover landelijk en gingen steeds meer samenwerken. Uiteindelijk gingen deze groepen op in Rover landelijk. Het was de tijd van Den Uyl en zijn credo ‘Iedere arbeider zijn eigen auto’. Dat klonk toen natuurlijk erg leuk, maar het was in feite de aanzet tot de enorme overlast die we nu van auto’s hebben. Ik zag dat toen al aankomen. Steeds meer auto’s in de stad, dat kon niet goed gaan. We konden beter zorgen voor een goed openbaar vervoer systeem. Ik had ooit in een artikel een zin gelezen die ongeveer zo ging: ‘De hedendaagse mens gaat gebukt onder een enorme verplaatsingszucht’. Nou, we hebben kunnen zien hoe dat zich heeft ontwikkeld.”

Van der Kramer besloot zich dus sterk te maken voor het openbaar vervoer in Delft. Bus, tram en trein. Van der Kramer: “In Delft hadden we destijds maar een paar lijntjes rijden van Zuid West Nederland, die geelwitte bussen, weet je nog? Wij hadden een visie op de ontwikkeling van het openbaar vervoer en wilden die visie inbrengen in de discussie met de overheid. Een van de eerste landelijke aandachtspunten was het plaatsen van abri’s, zodat reizigers niet in de regen op de bus hoefden te wachten. Dat is inmiddels heel normaal, maar het moest wel worden geregeld. In Delft was de aanleiding het doortrekken van tramlijn 1. Er is in de periode tussen toen en nu sowieso heel veel veranderd. Er zijn veel meer buslijnen, de tram rijdt naar Tanthof en straks naar de TU en de Intercity stopt weer in Delft. We hebben dus best iets bereikt. En niet door steeds als een soort actiegroep van alles te schreeuwen, maar door te luisteren naar de opvattingen van de overheid en daar onze ideeën bij aan te sluiten. Rover is een gesprekspartner, dat vergeten veel mensen wel eens.”

Er valt in de huidige economische situatie niet te ontkomen aan prijsverhogingen en het anders inrichten van de OV-diensten. Daar kan Van der Kramer best in mee. Maar, zegt hij, het moet niet ten koste gaan van de reiziger. “Natuurlijk, alles wordt duurder, ook het buskaartje. Dat is vervelend, maar de druk vanuit de regering is in deze tijd enorm. Ik snap dat wel. Waar je dan wel voor moet zorgen, is dat het openbaar vervoer de extra kosten waard is. Mensen moeten met de bus, de tram en de trein om de wegen te ontlasten; dan moet je dat ook wel aantrekkelijk maken. In Delft schort het daar wel aan. Verschillende haltes zijn verdwenen, terwijl veel mensen er gebruik van maakten. Daarover trekt Rover bij OV Haaglanden aan de bel. We praten mee over de reisschema’s; het aantal bussen op een bepaalde lijn per uur. Dat moet zo veel mogelijk worden afgestemd op de behoeften van de reiziger. We zijn daar heel kritisch over, maar kunnen niet altijd onze zin krijgen. Toch is de relatie goed te noemen, OV Haaglanden neemt Rover heel serieus. En nee, de veranderingen zijn niet voor iedereen positief. Ik ben bijvoorbeeld zelf mijn vaste halte aan de Binnenwatersloot kwijt geraakt. Heel lastig want ik ben niet zo erg mobiel. Maar ja, gemiddeld is het in Delft allemaal best aardig geregeld. Al blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen!” (KF)

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

!