Opwaardering van Schieweg-Zuid gaat dit voorjaar beginnen

DELFT – Er ligt een ambitieus plan klaar voor een flinke opwaardering van het zuidelijk deel van de Schieweg, die het bedrijvengebied SchieOevers ten zuiden van de Kruithuisweg ontsluit. De Gemeente Delft denkt in mei met het werk te kunnen beginnen.

“De opwaardering van de Schieweg is gericht op een goede bereikbaarheid van de bedrijven, op verbetering van de verkeersveiligheid en op een grotere aantrekkelijkheid van het bedrijvengebied”, legt wethouder Anne Koning uit. “Het gezamenlijk doel van de Gemeente en de ondernemers is dan ook dat de bedrijven door de opwaardering een boost krijgen.” De huidige inrichting van de Schieweg is toe aan verbetering. Zo hebben weggebruikers niet het gevoel dat het verkeer van rechts voorrang heeft. Door de nieuwe inrichting met verhoogde kruispunten in rood asfalt wordt het voor weggebruikers duidelijk dat ze verkeer van rechts voorrang moeten geven. Daarnaast wordt op het grootste deel van de Schieweg een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur ingevoerd. Hierdoor wordt het voor met name vrachtwagens makkelijker om de Schieweg op te draaien. De fietspaden aan beide zijden worden in rood asfalt uitgevoerd, wat volgens het College het fietsverkeer naar de bedrijven in SchieOevers, maar ook naar Midden-Delfland bevordert. Momenteel bestaat het fietspad nog uit tegels, wat niet meer prettig fietst door de boomwortels onder het pad. Alle bomen die nu langs de Schieweg staan, blijven behouden. Om de Schieweg een groener aanzicht te geven wordt aan beide zijden vaste beplanting aangebracht. De herinrichting van de Schieweg-Zuid is een groot project, dat zo’n zes maanden in beslag zal nemen. Binnenkort wordt door de Gemeente, in samenwerking met BedrijvenKringSchieOevers, een bijeenkomst georganiseerd, waarin de bedrijven kunnen aangeven wanneer ze absoluut bereikbaar moeten zijn. Mede hierdoor wordt geprobeerd de werkzaamheden zodanig in te richten dat overlast tot een minimum wordt beperkt.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1