De toekomstige bewoners van de Schoemaker Plantage praten gezellig wat bij na het slaan van de eerste paal.
De toekomstige bewoners van de Schoemaker Plantage praten gezellig wat bij na het slaan van de eerste paal.

De woningmarkt in Delft: mooi Oud en Nieuw(bouw)

  advertenties

DELFT - De prognose is, dat het aantal inwoners in Delft tot 2023 met 12.000 personen groeit, dat zijn 9.000 huishoudens.

Hiervoor zijn veel extra woningen nodig. De groei zit vooral in appartementen in het middeldure en dure huur- en koopsegment, wooneenheden voor studenten en ééngezinswoningen. Deze prognose is te lezen in de Woonvisie 2016-2023. Het tempo waarin de woningen gerealiseerd worden is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van bouwlocaties in Delft en de verdere ontwikkeling van woningmarkt. Luisteren we naar de bevindingen van diverse makelaars in Delft, dan kunnen we concluderen dat de woningmarkt echt weer in de lift zit. Er worden meer en meer huizen verkocht, de doorstroming is goed. Maar nu dan de vraag omtrent de nieuwe woonruimte. Volgens de Gemeente Delft is het aan ontwikkelende partijen, beleggers, investeerders en woningcorporaties om aan de hand van de Woonvisie 2016-2023 prestatieafspraken te maken met de Gemeente. "Delft krijgt zo de juiste woningen in de wijken en op de grotere nieuwbouwlocaties als de Harnaschpolder, Spoorzone/Nieuw Delft en bijvoorbeeld de Schoemaker Plantage. Zo op de grens van Oud naar Nieuw, kijken we eens terug wat er op woninggebied zoal is voorgevallen. Parel aan de Schie en 1001Delft zijn opgeleverd. Het tweede gedeelte van Wonen boven de Hoven kwam gereed. De bouw van Schoemaker Plantage achter het TNO-gebouw is begonnen. Hof van Harnasch, een nog te ontwikkelen parel in de Harnaschpolder, waar de voorinschrijving in oktober begon. De Coendersbuurt in de Spoorzone. Ook daar is de bouw al in volle gang. Het gebied Nieuw Delft zal in totaal uit 550 woningen gaan bestaan. Behalve woningen, ook op zelfbouwkavels, gaat het Van Leeuwenhoekkwartier ook bestaan uit horeca- en cultuurgelegenheden, bedrijven, kantoren en winkels. En dan is er natuurlijk nog RijswijkBuiten, op de grens met Delft. Net zoals Delfts Hart, Nieuw Geluk, La Douce Delft en Delfts Water in Harnaschpolder, gaat de verkoop van kavels en woningen in projecten als De Tuinen van Sion en het meest recente Parkrijk voorspoedig. Volgens de wensen van nu, woningen met drie volwaardige verdiepingen en het type XXL heeft zelfs vier etages.

Meer berichten