<p>In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen sprak de commissie uitgebreid over het voorstel 'Aanvraagprocedure energietoeslag voor burgers met een laag inkomen'</p>

In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen sprak de commissie uitgebreid over het voorstel 'Aanvraagprocedure energietoeslag voor burgers met een laag inkomen'

‘Mensen die net buiten de boot vallen hebben op korte termijn hulp nodig’

DELFT - Door de stijgende energie- en gasprijzen krijgt iedereen te maken met een hogere energierekening. Voor inwoners met een laag inkomen geeft Rijksoverheid een eenmalige tegemoetkoming van 1300 euro per huishouden. Deze eenmalige energietoeslag wordt via de gemeente uitbetaald. Er zitten grote verschillen tussen hoe gemeenten omgaan met toeslagen voor lage inkomens. Sommige gemeenten leggen de inkomensgrens hoger dan andere gemeenten. De gemeente Delft behoorde tot de steden die juist een lagere inkomensgrens hanteerden dan gemiddeld, maar het college wil deze inkomensgrens verhogen voor deze eenmalige energietoeslag.

Door Cheyenne Toetenel

De energiekosten zijn het afgelopen jaar flink gestegen. Elk huishouden krijgt daarom een korting van gemiddeld zo’n 400 euro van het Rijk op de energiebelasting. Voor huishoudens met een laag inkomen heeft het Rijk een extra regeling aangekondigd. Zij kunnen energietoeslag krijgen van de gemeente. Het Rijk heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. De bijstandsnorm die Delft in het algemeen meestal hanteert, is 110 procent. Voor deze nieuwe regeling wil het college die instellen op 120 procent, wat gelijk staat aan het advies dat het Rijk gemeenten geeft. Dit is nog steeds lager dan een aantal andere gemeenten die een hogere inkomensgrens hanteren, zodat ook mensen die iets meer verdienen de volledige of een deel van de toeslag krijgen.

Inkomensgrens
In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen sprak de commissie uitgebreid over het voorstel ‘Aanvraagprocedure energietoeslag voor burgers met een laag inkomen’. Hierbij was het eerste woord aan dhr. Engelen, die namens zijn in Delft woonachtige moeder insprak. De inspreker gaf aan tevergeefs een aanvraag te hebben ingediend voor zijn moeder en uitte zijn verbazing over het feit dat verschillende gemeenten andere inkomensgrenzen aanhouden. In Den Haag wordt bijvoorbeeld de grens op 130 procent van de bijstandsnorm vastgelegd, wat betekent dat zijn moeder daar wél in aanmerking zou komen voor de energietoeslag. Commissielid Daniëlla de Leeuw van de SP stelde tijdens het debat dat steeds meer mensen in de problemen komen door de stijgende prijzen. Volgens De Leeuw zou het college moeten overwegen om de bijstandsnorm te verhogen naar 130 procent. Mensen die net buiten de boot vallen en dus geen aanspraak kunnen maken op de eenmalige energietoeslag hebben op korte termijn financiële hulp nodig zodat zij niet verder in de problemen raken.” Het ophogen van de bijstandsnorm naar 130 procent zou in Delft betekenen dat ongeveer 600 gezinnen extra geholpen zouden kunnen worden met een toeslag op de energiekosten, stelt Volt-raadslid Jorrit Treffers. “Zou het niet geweldig zijn als we deze mensen kunnen helpen? Is het niet logisch om in ieder geval deze mogelijkheid te onderzoeken?” Wethouder Armoede, Joëlle Gooijer, rekende de commissie voor dat het verder verhogen van de bijstandsnorm naar 130 procent de gemeente 1,6 miljoen euro exclusief studenten kost. Gooijer wees naar het Rijk dat aan de inkomens- en energiekostenknoppen kan draaien. De gemeente kan volgens wethouder Gooijer de effecten van de prijsstijgingen slechts verzachten. Daarnaast sprak ze de hoop uit dat het kabinet op Prinsjesdag aankondigt met extra geld over de brug te komen om een aanvullende regeling via de bijzondere bijstand mogelijk te maken.  

Studenten
Een veel besproken onderwerp tijdens de commissievergadering was het ontbreken van energietoeslag voor studenten zonder eigen energiecontract. Het kabinet adviseerde studentensteden om deze doelgroep uit te sluiten van de regeling. Het college wil de toeslag alleen beschikbaar stellen voor studenten met een eigen woning en een eigen energiecontract. STIP-raadslid Sophie Wentink gaf aan dat dit haar partij ‘niet helemaal lekker zit’. “Iedereen voelt de inflatie en de hogere energielasten. Daarom vinden wij het lastig dat er een scheiding wordt gemaakt tussen studenten en niet-studenten. Het onderscheid wordt gemaakt door het zijn van student en het krijgen van inkomsten uit een lening. Wij vinden niet dat Delftse inwoners zichzelf in de schulden zouden moeten steken om de steeds hoger wordende energierekening te betalen terwijl die van andere Delftenaren voor dezelfde stijging wel worden gecompenseerd.” STIP wil kijken of de gemeente meer kan betekenen voor studenten zonder eigen energiecontract. De gemeenteraad praat op donderdag 22 september verder over dit onderwerp.

Cheyenne Toetenel
Meer berichten
 
CustomHtml_1